349. Kāda ēšana un dzeršana notiek Svētajā Vakarēdienā?


Kas ir bauslība un Evaņģēlijs?

Šī ilustrācija atspoguļo, ka bauslība tikusi dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi caur Jēzu (Jņ.1:17). Bauslība un Evaņģēlijs ir divas durvis uz Rakstiem un divi veidi, kādos Dievs nodrošina mūsu pestīšanu.

Bauslība:

  • allaž pieprasa
  • apsūdz mūs
  • nes nāvi
  • uzliek lāstu

Evaņģēlijs:

  • nekad neuzstāj
  • sludina piedošanu
  • dāvā dzīvību
  • nes pestīšanu

BAUSLĪBA EVAŅĢĒLIJS
5. Moz. 4:44-45; 5:22: “Un šī nu ir tā bauslība , ko Mozus lika priekšā Israēla bērniem; šīs ir tās liecības, likumu un tiesu noteikumi, ko Mozus deva [..]. Viņš [Dievs] tos uzrakstīja uz divām akmens plāksnēm un tās iedeva [Mozum].”

Rom. 3:20: “Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns Dieva priekšā. Jo bauslība dod grēka atziņu.”

Ebr. 10:28: “Kas pārkāpis Mozus bauslību, tas mirst bez žēlastības…”

Skat. arī 2.Moz.20:1-21; Rom.2:13; 3:10-12; Gal.3:22-25; 1.Tim.1:8-11; Jēk.2:10.

1. Kor. 15:1, 3-4: “Es jums atgādinu Evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat [..], ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem, un ka Viņš aprakts, un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem…”

Rom. 1:16: “Jo es nekaunos Kristus Evaņģēlija: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic…”

2. Tim. 1:10: “Mūsu Pestītājs Jēzus Kristus [..], kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību, un neiznīcību ar Evaņģēliju…”

Skat. arī Mk.2:5; Jņ.3:16-17; 10:27-28; Rom.5:1, 6:10; 6:23; Gal.2:16; 3:8; Ef.1:13; 2:8-9.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.