282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?


Aborts un šīs pasaules neaizsargātākie

Jūdu ķēniņš vēlējās Jēzus nāvi. Savā apmātībā viņš pavēlēja nokaut Betlēmē visus zēnus līdz divu gadu vecumam. Tā bija briesmīga slepkavība.

Aborts un šīs pasaules neaizsargātākie

Vēsture mēdz atkārtoties. Mūsdienās neklājas labāk.

Statistika liecina, ka Latvijā vidēji ik gadus abortos tiek nogalināti 15 000 bērnu, bet piedzimst tikai ap 20 000. Abortus atļauj mūsu valsts likums. Turklāt, tos veic mūsu valsts medicīnas iestādes.

Bībelē minētā masu slepkavība arī notika nelietīgi lietojot laicīgo varu. Piemēram, Ēģiptē faraons pavēlēja nogalināt visus jaundzimušos zēnus, lai iznīcinātu Dieva tautu. Ja viņa plāns būtu izdevies, nevarētu piedzimt arī Pestītājs.

Betlēmē toreiz centās nogalināt Jēzu. Mūsdienās abortu pamātā ir ateisms un cilvēku egoisms. Visi centieni tos attaisnot, izvēršas par sirdsapziņas ciešanām, un noved pie lielāka posta.

Cilvēks pieder mūžībai. Cilvēks nes atbildību par visiem saviem darbiem Dieva priekšā. Bet laicīgie likumi labākajā gadījumā ir vienīgi vājš, cilvēka sirdī rakstīto, desmit baušļu ētikas atspulgs. Tādēļ likumi tik bieži atbalsta to, kas Dievam nebūt nav pieņemams. Līdz ar to valsts likumi paši par sevi nevar būt īstās vadlīnijas kristieša sirdsapziņai.

Kristietis vēlas uzzināt Dieva viedokli un cenšas dzīvot ar tīru sirdsapziņu Dieva priekšā. “Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu.” [2.Tim.3:1-4]

Tādēļ kristietis saka: “Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” [Rom.12:2]

Dievs ir visneaizsargātāko pusē. Tu uzņemies milzīgu grēku, ja pacel roku pret tiem. Dievs atriebs pirms dzimšanas nokautos.

Kas ir rīkojies nelikumīgi [saskaņā ar Dieva likumu], lai nožēlo savu grēku, un steidzas mīlošā Dieva žēlastības patvērumā. Katrs grēksūdzētājs saņems piedošanu Jēzus Kristus dēļ. Tad Jēzus viņam saka: Ej, un negrēko vairs.”

« Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots? | Brīdinājuma signāls »

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.