291. Ko mēs apliecinām ar Svētās Lūgšanas galavārdiem?


Gaismas atgriešanās

Vecās Derības diena sākas ar vakaru un arī beidzas ar saules rietu. Tas ir gaidīšanas laiks. Jaunās Derības diena sākas rītausmā, saules gaismai pieaugot, un beidzas ar jaunas gaismas ausmu nākamajā rītā.


Šis ir laiks, kad piepildās Tā Kunga augšāmcelšanās. Kristus piedzima naktī – Gaisma tumsībā. Dienas gaišums kļuva par nakti, kad Kristus cieta un mira pie krusta. Bet Lieldienu rīta agrumā, Kristus iznāca no kapa kā uzvarētājs…“Bet tie, kas Viņu mīl, – tie lai ir kā uzlecoša saule savā spēkā.” [Soģu 5:31]

Agrās rīta stundas pieder augšām-celtā Kristus kopienai. Dienai austot tie piemin rītu un to kā nāve, vells un grēks ar spēku ir satriekti un to, kā jaunā dzīve un pestīšana tikusi cilvēkam dota.

Varbūt mēs nezinām neko daudz no agrīno kristiešu lielā prieka par gaismas ikdienas atgriešanos, taču mums noteikti vairs nav jābaidās no nakts nedz tā jāpielūdz.

Rītu no rīta mēs varam mācīties ko jaunu, pielūdzot un slavējot trīsvienīgo Dievu Tēvu un Radītāju un Sargātāju, ka esam uzmodināti jaunai dienai.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.