156. Ko mēs saprotam ar vārdiem "debess un zeme"?


Piemini mani, ak Kungs

Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs! [Ps.25:6-7]


Kādas ir Dieva domas par mani? Dāvids zināja, ka ir tikai divas iespējas.

Pirmā iespēja, ka Dievs līdz pat šai dienai piemin manus bērnības un jaunības grēkus. Tādā gadījumā mana situācija ir kritiska. Es labi zinu, ka mani daudzie grēki ir skumdinājuši svēto Dievu, jo es daudzkārt esmu pārkāpis Viņa svēto Bauslību. Tāpat es labi apzinos, ka labo, ko varēju un ko man vajadzēja darīt, es neesmu darījis.

Ja Dievs spriež šādi un liek man ciest manu grēku sekas, es esmu pazudis.

Bet varbūt ir vēl kāda iespēja. – Kāda? Varbūt glābiņš ir lūgt Dievu, lai Viņš uzlūko manas labās īpašības un nopelnus? Varbūt man jāsaka: mīļais Dievs, es esmu grēkojis pret Tevi, taču neņem ļaunā, jo bieži esmu bijis arī labs.

Tomēr nē, spriež Dāvids, mēs nedrīkstam domāt šādi, jo manas labās īpašības un nopelni neatsver manus ļaunos darbus, – vismaz ne Dieva tiesā.

Tāpēc Dāvids runā pavisam citādi. Viņš sauc un lūdz: nepiemini manus grēkus, Dievs, bet piemini Savu žēlsirdību, laipnību un žēlastību!

Mūsu vienīgā izeja ir apelēt pie Dieva žēlastības. To zina Dāvids, un to zina visi Dieva bērni.

Mēs patlaban dzīvojam Jaunās derības laikā, kad visi Dieva apsolījumi jau ir piepildīti Kristū, tāpēc labi zinām, kur atrodama Dieva žēlastība.

“Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai” [1.Jņ.4:9-10].

Tāpat mēs arī zinām, kas mums jādara, kad apsūdzēti stāvam Dieva soģa krēsla priekšā: mums jāraugās uz Glābēju Jēzu. Ticībā Viņam mēs esam darīti par Dieva bērniem. Ja esam Kristū, Dievs mūs nepazudinās un mūsu grēkus nepieminēs. Taču Viņš arvien pieminēs Savu žēlastību, Savu Dēlu un Viņa pabeigto glābšanas darbu.

Gods Dievam!

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.