61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?


Par visiem dievišķiem baušļiem

Kāpēc Martiņš Luters Dieva vārdus: “es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus” novietojis desmit baušļu noslēgumā, nevis pie pirmā baušļa kā tas atrodams Bībelē?

par visiem dievišķiem baušļiem


Tas darīts, jo

  • šie vārdi satur vispārējus iemeslus, kādēļ visi dievišķie baušļi ir jāpaklausa, proti, jo Likumdevējs ir Kungs, mūsu Dievs;

    Ievērojiet manus sabatus un bīstieties mana svētuma – es esmu Kungs! [3.Moz.26:2]

  • šie vārdi satur vispārējus draudus, kas vērsti ne tikai pret pirmā, bet arī pret visu pārējo baušļu pārkāpējiem;
  • šie vārdi satur vispārējus apsolījumus visiem, kas paklausa ne tikai pirmo, bet arī visus pārējos Dieva baušļus.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.