244. Ko Bībele māca par miesas augšāmcelšanos?


Baušļu secība

Vai Mārtiņš Luters bija tiesīgs mainīt baušļu teksta kārtību?

jaukt baušļu secību


Kāpēc ne, jo:

  • 5.Mozus grāmatā, atkārtojot desmit Dieva baušļus, devītais un desmitais bauslis sacīts savādākā secībā un citiem vārdiem nekā lasāms 2.Mozus grāmatā

    Neiekāro sava tuvākā sievu un nekāro sava tuvākā namu, lauku, vergu, verdzeni, vērsi vai ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam! [5.Moz.5:21]

    Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam! [2.Moz.20:17]

  • nedz Kristus, nedz Pāvils skrupulozi neturējās pie precīza baušļu uzskaitījuma: tā mūsu Kunga Mateja evaņģēlijā astoto bausli liek pirms ceturtā un apustulis Vēstule romiešiem sesto bausli liek pirms piektā.

    Nenogalini; nepārkāp laulību; nezodz; nedod nepatiesu liecību; godā savu tēvu un māti un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. [Mt.19:18-19]

    Nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro. [Rom.13:9]

Tādējādi jāuzsver nevis baušļu precīza secība, bet gan to pareiza izpilde.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.