324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?


Lego klucīšu baušļi

Projekta “Klucīšu Derība” ietvaros ar firmas LEGO izstrādājumu palīdzību tikusi izveidota vizuāla Dieva baušļu interpretācija.

Lego klucīšu baušļi

lego-taisa-sev-telu
Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. (2.Moz.20:4)

lego-nepareizi-izmanto-dieva-vardu
Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu! (2.Moz.20:7)

lego-strada-sabata
Atceries svētīt sabata dienu! Sešas dienas lai dara darbus, bet septītajā dienā ir sabats, kad jāatpūšas, – tas ir svēts Kungam! Katrs, kas dara kādu darbu sabatā, – lai mirtin mirst! [(2.Moz.20:8; 2.Moz.31:15)

lego-negoda-vecakus
Godā savu tēvu un māti. Kas sit savu tēvu vai māti, lai mirtin mirst! Kas nolād savu tēvu vai māti, lai mirtin mirst! (2.Moz.20:12; 2.Moz.21:15.17)

lego-slepkavo
Nenogalini! Kas sitis cilvēku, ka tas beigts, lai mirtin mirst! (2.Moz.20:13; 2.Moz.21:12)

lego-parkapj-laulibu
Nepārkāp laulību! Ja kāds pārkāpj laulību ar kāda vīra sievu, ja pārkāpj laulību ar sava tuvākā sievu – lai mirtin mirst gan tas, kas pārkāpis, gan tā, kas pārkāpusi. (2.Moz.20:14; 3.Moz.20:10)

lego-nozog-bernu
Nezodz! Kas nolaupījis cilvēku un to pārdevis vai arī to atrod pie viņa, lai mirtin mirst! (2.Moz.20:15; 2.Moz.21:16)

lego-melo-tiesas-prieksa
Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! (2.Moz.20:16)

lego-iekaro-svesu
Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam! (2.Moz.20:17)

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.