15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?


Lego klucīšu baušļi

Projekta “Klucīšu Derība” ietvaros ar firmas LEGO izstrādājumu palīdzību tikusi izveidota vizuāla Dieva baušļu interpretācija.

Lego klucīšu baušļi

lego-taisa-sev-telu
Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. (2.Moz.20:4)

lego-nepareizi-izmanto-dieva-vardu
Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu! (2.Moz.20:7)

lego-strada-sabata
Atceries svētīt sabata dienu! Sešas dienas lai dara darbus, bet septītajā dienā ir sabats, kad jāatpūšas, – tas ir svēts Kungam! Katrs, kas dara kādu darbu sabatā, – lai mirtin mirst! [(2.Moz.20:8; 2.Moz.31:15)

lego-negoda-vecakus
Godā savu tēvu un māti. Kas sit savu tēvu vai māti, lai mirtin mirst! Kas nolād savu tēvu vai māti, lai mirtin mirst! (2.Moz.20:12; 2.Moz.21:15.17)

lego-slepkavo
Nenogalini! Kas sitis cilvēku, ka tas beigts, lai mirtin mirst! (2.Moz.20:13; 2.Moz.21:12)

lego-parkapj-laulibu
Nepārkāp laulību! Ja kāds pārkāpj laulību ar kāda vīra sievu, ja pārkāpj laulību ar sava tuvākā sievu – lai mirtin mirst gan tas, kas pārkāpis, gan tā, kas pārkāpusi. (2.Moz.20:14; 3.Moz.20:10)

lego-nozog-bernu
Nezodz! Kas nolaupījis cilvēku un to pārdevis vai arī to atrod pie viņa, lai mirtin mirst! (2.Moz.20:15; 2.Moz.21:16)

lego-melo-tiesas-prieksa
Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! (2.Moz.20:16)

lego-iekaro-svesu
Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam! (2.Moz.20:17)

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.