123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Kāda ir sagaidāmā rīcība saskaņā ar lūgšanu: “un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.”?

Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Mums ir jāmeklē patvērums vienīgi un tikai Dieva apžēlošanā un grēku žēlīgā piedošanā, kuru esam mantojuši Kristus nopelna dēļ. Tāpēc mēs allaž lūdzam, lai Dievs mums savas žēlastības un laipnības dēļ piedod visus mūsu grēkus.

Kungs, ja tu skaitītu mūsu apgrēcības, mans Kungs, kurš gan pastāvētu? Taču tu mēdz piedot – tādēļ tevi bijā! [Ps.130:3-4]

Kas ir Dievs kā tu, kas noņem vainu un piedod pārkāpumu sava īpašuma atlikušajiem! Viņš nepaturēs dusmas uz mūžiem, jo viņam tīk žēlastība! Viņš atkal iežēlosies par mums, viņš samīdīs mūsu noziegumus un iemetīs jūras dzelmē visus mūsu grēkus [Mih.7:18-19]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.