361. Kā parasti notiek sagatavošanās Vakarēdienam luteriskajā Baznīcā?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par piektā lūgšana

Dieva piedošanas īstenais cēlonis

Vai tad mūsu piedošana ir cēlonis Dieva piedošanai?

Dieva piedošanas īstenais cēlonis

Lasīt tālāk »Piedot savam tuvākajam

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšanā ir pievienota piebilde: “..kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”?

Piedot savam tuvākajam

Lasīt tālāk »


Lūgt par mūsu grēku piedošanu

Kad ir nepieciešams lūgt par mūsu grēku piedošanu?

Lūgt par mūsu grēku piedošanu

Lasīt tālāk »


Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Kāda ir sagaidāmā rīcība saskaņā ar lūgšanu: “un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.”?

Rīcība saskaņā ar Tēvreizes piekto lūgšanu

Lasīt tālāk »


Mūsu nevis mani parādi

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšanā tiek lūgts “piedod mums mūsu parādus” un nevis “piedod man manus parādus”?

Mūsu nevis mani parādi

Lasīt tālāk »


 1  2 »