104. Ko Dievs pavēl septītajā bauslī?


Mūsu nevis mani parādi

Kāpēc Tēvreizes piektajā lūgšanā tiek lūgts “piedod mums mūsu parādus” un nevis “piedod man manus parādus”?

Mūsu nevis mani parādi


Tiek lūgts piedot mūsu parādus, jo Kristus mūs ir mācījis lūgt vienam par otru – lai arī otram tiktu piedoti viņa grēki.

Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti! Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz. [Jēk.5:16]

Jēzus sacīja: “Tēvs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara!” [Lk.23:34]

Nokritis ceļos, viņš skaļā balsī iekliedzās: “Kungs, nesodi viņus par šo grēku.” [Ap.d.7:60]

Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā, bet pielūko, ka arī tu pats nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību! [Gal.6:1-2]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.