306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?


Dieva vārda zaimošana

Kā īsti notiek Dieva vārda zaimošana mūsu vidū un kā no tās var izsargāties?

Dieva vārda zaimošana

Dieva vārda zaimošana mūsu vidū notiek divējādi:

  • Ar aplamu mācību, kad kāds māca citādi, kā to saka Dieva vārds.

    Priesteri sagroza manu bauslību un apgāna manus svētumus! Tie neatšķir svētu no parasta, tie nemāca, kas šķīsts, kas nešķīsts, manus sabatus tie neievēro – tā tie mani nievā! [Ec.22:26]

  • Ar bezdievīgu un nesvētu dzīvu, ja kāds dzīvo pretēji tam, kā to māca Dieva vārds.

    Bet ļaundarim Dievs saka: kā uzdrīksties manus likumus piesaukt un manu derību pieminēt, tu, kas ienīsti pārmācību un laid manus vārdus gar ausīm?! [Ps.50:16-17]

    Tu, kas ar bauslību dižojies, tu, pats to pārkāpdams, apkauno Dievu. Kā ir rakstīts: jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots citās tautās. [Rom.2:23-24]

Izsargāšanās no Dieva vārda zaimošanas notiek lūdzot Debesu Tēvu, lai Viņš mūs žēlīgi no tā pasarga, lai tas nenotiktu ar mums.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.