174. Kādēļ mūsu Pestītāja vārds ir Kristus?


Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots?

Neticīgais noklausījās sprediķi. Pēc dievkalpojuma viņš lepni sacīja mācītājam: “Nokļūt Debesīs ir vienkāršāk par vienkāršu. Tikai tici. Tad jebkādi grēki būs piedoti.” “Tieši tā,” sacīja mācītājs, “šis apsolījums attiecas arī uz tevi.” Neticīgais smīnēdams atbildēja: “Kā tad, mācītāj. Es noteikti ticēšu.”

Vai pat vislielākajam grēciniekam tiek piedots

Nākamajā dienā mācītājs viņu satika un jautāja: “Vai tagad tu tici?”

Vīrs izskatījās ļoti norūpējies. Svētdienas vakarā viņš tiešām esot nopietni mēģinājis īstenot apņemšanos. Viņš centās un pūlējās ticēt, bet viņam nesanāca. Tad nabaga vīram atmiņā atausa viņa grēki. Viņš nespēja noticēt, ka Dievs tos spētu piedot. Vai Dievs pieņems tādu lielu grēcinieku? “Noticēt nemaz nav tik vienkārši, mācītāj!”

Mācītājs viņam pasludināja, ko Bībele māca par Jēzu. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” [Jņ.3:16] Dievs Savu Dēlu atdeva mums – grēciniekiem. Viņš ir jau samaksājis ar nāvi par mūsu grēkiem. Viņš mīl katru cilvēku. Ak Dievs, kādi gan grēki nav apgānījuši šo pasauli, bet Dievs saka, ka par šo pasauli Viņš dod Savu Dēlu. Nešaubīsimies par to. Apustulis Jānis saka: Jēzus “ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku.” [1.Jņ.2:2]

Šīs sarunas laikā nabaga vīrs patiesi sāka paļauties uz Kristu un ticēt Viņam. Dieva vārds viņam kļuva par ceļu pie žēlsirdīgā Dieva. Viņš ieraudzīja žēlastību Dieva sirdī, neskatoties uz to, ka viņa paša sirds viņu apsūdzēja.

Tāpat arī mēs varam ticēt, ka visi mūsu grēki ir izpirkti. Nav tik liela grēcinieka, kurš nevarētu saņemt savu grēku piedošanu Jēzus vārdā un asinīs.

    Grēkiem nebūs tik daudz spēt kā Dieva žēlastībai!
    Viņš grib un var mums palīdzēt ikkatrā vajadzībā.
    Viņš vada žēlastībā mūs, ikviens caur Viņu pestīts kļūs
    No visiem saviem grēkiem.

« Kā neuzķerties uz viltus pravietojumu? | Aborts un šīs pasaules neaizsargātākie »

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.