352. Kādā nolūkā mēs baudām Svēto Vakarēdienu?


Galvenā mācība par Dievu

“Cik Tava bauslība man ir mīļa! To es pārdomāju ik dienas. Gudrāku par maniem ienaidniekiem mani dara Tavi baušļi, jo tie ir vienumēr pie manis.” [Ps.119:97-98]

Galvenā mācība par Dievu


Galvenā mācība par Dievu ir labi un pareizi mācīties pazīt Kristu, kurā Tas ir ļoti laipni un žēlīgi mums atklāts.

Svētais Pēteris saka, ka jāpieaug Kristus atziņā. Uz pats Kristus saka, ka mums Viņu jāmācās pazīt vienīgi no Rakstiem: “Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!.” [Jņ.5:39]

Mums Raksti nav jāmēra, jācenzē un jāsaprot saskaņā ar savu paša dabisko prātu un saprašanu, bet tie rūpīgi jāapcer lūgšanā, meklējot tajos Kristu.

Arī velns un kārdinājumi dod mums iespēju kaut ko saprast un iemācīties no Rakstiem ar pieredzi un praksi. Bez pārbaudījumiem un kārdinājumiem mēs nekad un neko no Rakstiem nesaprastu – un nekad rūpīgi nedz lasītu, nedz dzirdētu.

Svētajam Garam jābūt mūsu vienīgajam meistaram un skolotājam mūs mācot no Rakstiem. Lai jaunatne un doktori nekaunas mācīties no šī skolotāja.

Kad esmu kārdinājumā, es ātri pieķeros un turos pie kāda Bībeles teksta, kas Kristu Jēzu liek manā priekšā, proti, ka Viņš ir miris par mani, un tas man dāvā un piešķir mierinājumu.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.