76. Vai pašaizsardzība ir atļauta?


Evaņģēlijs ir vairāk nekā “piedāvājums”

Daudzkārt tiek runāts par to, ka Evaņģēlijs ir piedāvājums, iespēja. Izmanto savu iespēju!

Evaņģēlijs ir vairāk nekā "piedāvājums"

Jā, tā tas ir. Aiciniet ļaudis pie Kristus, sakiet, ka tiem jāatgriežas, pirms vēl nav par vēlu.

Tas viss gan ir jādara, bet pāri visam sludiniet, ka apsolījumi ir piepildīts, parāds ir samaksāts. Jēzus ir miris par visiem grēciniekiem. Šeit nekā netrūkst. Tā ir patiesība, vai tu tam tici vai ne. Ja vien tu uzklausi šo vēsti, Dieva Gars var radīt ticības paļāvību tavā sirdī!

Patiesi — sprediķim ir jābūt aktuālam. Un vai ir iespējams kaut kas vēl aktuālāks? Vai kāda vēsts var būt vēl svarīgāka, nekā tā, ka Dievs ir visu sagatavojis, samaksājis visu mūsu grēku parādu un plaši atvēris Debesu vārtus visiem grēciniekiem? Vai var būt kas aktuālāks un vērtīgāks?

Daži rausta par to plecus. Gudriem tas šķiet pārāk vientiesīgi, bet reliģiskajiem tas šķiet pārāk vienkārši. Bet nedaudzi nabaga grēcinieki, kam nav ar ko lepoties Dieva priekšā, no sirds pateicas par tik lielu žēlastību. Viņi neko aktuālāku vairs nevar iedomāties. Jo šeit ir runa par dzīvību vai nāvi, par glābšanu vai pazušanu!

Vai kāds var runāt par kaut ko vēl aktuālāku?

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.