49. Kā mēs pasargājam Dieva Vardu svētu?


Evaņģēlijs ir radošs vārds

Vārds, ko Jēzus sludināja, ir radošs vārds. Un tādēļ vārdi, kurus toreiz sludināja Jēzus, mums jāpasludina ari tālāk citiem.

Evaņģēlijs ir radošs vārds

Kad tiek pasludināts Dieva vārds, tad notiek kaut kas īpašs. Tas ir kā Dieva darba turpinājums tam lielajam “viss ir piepildīts” (gandrīz pirms 2000 gadiem) tavā un manā situācijā, šeit un tagad. Kā Rakstos sacīts: šodien šis Vārds ir piepildīts. Šodien tas ir īstenots tai kad tu to dzirdi. Caur šo Vārdu par Jēzu un Viņa pestīšanas darbu darbojas Svētais Gars.

Svētais Gars izmanto šo Vārdu kā līdzekli, lai ienāktu ikvienā sirdi, kas nenoslēdzas, izdzirdot šo nozīmīgo vēsti. Tieši tas notika, kad Pēteris apliecināja Kristu Kornēlija namā un pasludināja visiem, kuri tur atradās, kas ir Jēzus un ko Viņš ir paveicis: Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa vārdā dabū grēku piedošanu. Un tālāk teikts: Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. (Ap.d.10:43-44)

Citiem vārdiem sakot, tas, ko Bībele māca, tika īstenots: Ticība nāk no vests, kas tiek uzklausīta, un vēsts — no Kristus vārda. (Rom.10:17) Mēs runājām par to, ka sprediķim ir jābūt aktuālam. Kas gan var būt aktuālāks mums nabaga grēcīgajiem cilvēkiem, kā tas, ka Dieva vārds un Svētais Gars pilda mūsu sirdis, modina un stiprina mūsu ticību un pagodina Jēzu mūsu sirdis un ticībā, un tas, ka mēs ieraugām savu dzīvi mūžības gaismā, — kas gan var būt vēl nozīmīgāks?

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.