84. Kas ir laulības pārkāpšana?


Pēdējā Kristus parādīšanās

Atspīdēšanas laiks – laiks, kuru šādi saucam, jo Jēzus Kristus, Dieva Dēls, “gaisma apgaismot pagānus un par slavu Saviem Israēla ļaudīm” (Lk.2:32), ir nācis pasaulē.

Pēdējā Kristus parādīšanās


Tas notiek, Evaņģēlijam izplatoties visa pasaulē un visās tautās, kur arī mēs acīm redzami esam līdzdalīgi, kopā pulcējoties dievkalpojumos.

Teksts no Bībeles pēdējās grāmatas vada mūs vienu soli tālāk, ļaujot redzēt un dzirdēt augšāmceltā un pie Dieva labās rokas paaugstinātā Kunga vareno godību, kā tā ir atklājusies Jānim Patmas salā. Šī ir pēdējā Kristus parādīšanās starp Augšāmcelšanos, Debesbraukšanu un Atnākšanu godībā laiku beigās.

Mēs kā kristīgā draudze esam iesaistīti Dieva – pasaules vēsturē. Mūsu acis tiek atdarītas, lai caur bieži vien necaurredzamiem pasaules notikumiem saskatītu patiesību, un mums ar ilgām un paļāvību jāpievienojas Jāņa atklāsmes grāmatas beigu vārdiem: “Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” (Atkl.22:20)

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.