151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?


Mīļākās un mazāk mīļās Bībeles grāmatas

Bībeles biedrība Lielbritānijā, vēlēdamās noskaidrot, kuras ir kristiešu mīļākās un mazāk mīļās Bībeles grāmatas, veikusi aptauju.

Mīļākās un mazāk mīļās Bībeles grāmatas


Britu Bībeles biedrība izjautājusi nedaudz vairāk nekā 3700 dažādu kristīgo draudžu locekļus, kuri ir vecāki par 16 gadiem un kuri regulāri lasa Svētos Rakstus.

Respondenti starp mīļākajām Svēto Rakstu grāmatām minēja Jāņa evaņģēliju, Psalmu, Lūkas evaņģēliju, Rutes grāmatu un Apustuļa Pāvila vēstuli romiešiem. Savukārt starp vismazāk mīļākajām Bībeles grāmatas tika nosauktas Trešā Mozus grāmata, Ceturtā Mozus grāmata, Atklāsmes grāmata, Salamana augstā dziesma un Raudu dziesmas.

Respondentu sniegtās atbildes liecina, ka labprātāk izvēloties lasīt Jaunajā Derībā atrodamas grāmatas nekā Vecajā Derībā.

Interesanti, kuras ir Tavas mīļākās un mazāk mīļās Bībeles grāmatas?

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Mīļākās un mazāk mīļās Bībeles grāmatas”

  1. Cody:


    Mīļākās – 1.Mozus, 2.Mozus, Jāņa Evanģēlijs, Apustuļu darbi

    Vismazāk mīļākās – 3.Mozus, 4.Mozus

  2. Roberto:


    Vēstules galatiešiem un romiešiem ir manas mīļākās.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.