123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Iemīļotākie Bībeles panti

Datorspeciālists Peters Čapmans, izpētot internetā visbiežāk meklētos Bībeles pantus, secinājis, ka visiemīļotākais Svēto Rakstu pants ņemts no Jāņa evaņģēlija.


Un tas ir – “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis…” [Jņ.3:16]

Arī otrajā un trešajā vietā ir Bībeles panti no šī paša evaņģēlija: “Iesākumā bija Vārds un Vārds bija pie Dieva” [Jņ.1:1] un “Jēzus sacīja: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība” [Jņ.14:6].

Čapmans izpētījis 37 miljonus interneta pieprasījumu, sastādījis sarakstu ar populārākajiem Bībeles vārdiem un grāmatām, kā arī izveidojis speciālu mājas lapu. Deviņi no populārākajiem desmit Bībeles pantiem ņemti no Jaunās Derības, vienīgi septītajā vietā esošais pants ir no Vecās Derības: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi” [1.Moz.1:1].

Savukārt populārākās Bībeles grāmatas ir vēstule efeziešiem, Jēkaba vēstule un vēstule Titam. Vecās Derības iemīļotākā grāmata ir Maleahija grāmata.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.