306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?


Izaicinājums izlasīt Bībeli mēneša laikā

Kristīgo pasauli pārņēmis jauns izaicinājums – izlasīt Bībeli mēneša laikā – un tam atsaucas arvien vairāk pēc Dieva Vārda izsalkušu kristiešu.

izaicinājums izlasīt Bībeli mēneša laikā


Neskatoties uz lielo interesi iesaistīties un realizēt šo izaicinājumu, tikai retais ir spējis 30 dienās izlasīt Svētos Rakstus no vāka līdz vākam.

Ņemot Bībeles izdevumu bez komentāriem vai tematu virsrakstiem, sistemātiskai sadalot to trīsdesmit daļās vidēji dienā būs jāpatērē aptuveni nepilnas trīs stundas.

Ikviens var pamēģināt piedalīties izaicinājumā – dienu pēc dienas sekojot šajā tabulā redzamajam Rakstu vietām:

Diena pēc kārtas Izlasīt līdz (ieskaitot)
1. 1. Mozus grāmatas 41. nodaļai
2. 2. Mozus grāmatas 29. nodaļai
3. 3. Mozus grāmatas 25. nodaļai
4. 4. Mozus grāmatas 31. nodaļai
5. 5. Mozus grāmatas 32. nodaļai
6. Soģu grāmatas 9. nodaļai
7. 1. Samuēla grāmatas 22. nodaļai
8. 1. Ķēniņu grāmata 1. nodaļai
9. 2. Ķēniņu grāmata 8. nodaļai
10. 12.Laiku grāmatas 20. nodaļai
11. 2. Laiku grāmatas 33. nodaļai
12. Ījaba grāmatas 5. nodaļai
13. 18. psalmam
14. 78. psalmam
15. 147. psalmam
16. Salamana mācītāja 12. nodaļai
17. Jesajas grāmatas 34. nodaļai
18. Jeremijas grāmatas 3. nodaļai
19. Jeremijas grāmatas 36. nodaļai
20. Ecehiēla grāmatas 12. nodaļai
21. Ecehiēla grāmatas 47. nodaļai
22. Amosa grāmatas 9. nodaļai
23. Maleahija grāmatas 4. nodaļai
24. Marka evaņģēlija 5. nodaļai
25. Lūkas evaņģēlija 15. nodaļai
26. Apustuļu darbu 2. nodaļai
27. Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļai
28. Pāvila vēstules efesiešiem 6. nodaļai
29. Pētera 1. vēstules 2. nodaļai
30. Atklāsmes grāmatas 22. nodaļai

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.