199. Kādiem vārdiem Ticības apliecība attēlo mūsu Pestītāja paaugstināšanas stāvokļa atsevišķus brīžus?


Raksti, ko tu redzi

Kā redzams, Sv. Jānis paklausīja Dievam un “to, ko redzēja, rakstīja grāmatā” (Atkl.1:11). Tas, ko Jānis pierakstīja, kļuva par Bībeles noslēdzošo grāmatu: Atklāsmes grāmatu.

Raksti, ko tu redzi


Reizēm cilvēki vilcinās lasīt Jāņa atklāsmes grāmatu, jo pastāv viedoklis, ka tā ir pārāk noslēpumaina un ir pa spēkam tikai speciālistiem. Tā tas nav. Jāņa atklāsmes grāmata, tāpat kā pārējās Rakstu grāmatas ir Dieva vienkāršā vēsts par savu bauslību un savu Evaņģēliju – Viņa vēsts par grēka sodu un Viņa žēlastība un žēlsirdība pret grēcinieku. Caur Jāņa atklāsmes grāmatu jūsu žēlsirdīgais debesu Tēvs vēlas jūs uzmundrināt un stiprināt ik dienas.

Tādēļ nebaidieties lasīt Jāņa atklāsmes grāmatu. Vēl vairāk, izmantojiet e-BAZNĪCAs piedāvātos padomus un ar dedzību ieklausieties, ko Dievs savā cerības vēstī jums vēlas teikt. Reizēm Jāņa atklāsmes grāmatā Dievs jums rādīs, cik slima ir jūsu dvēsele un darīs jums zināmus jūsu grēkus (Jņ. 16:8). Tomēr labā vēsts skan tā – ka caur Jāņa atklāsmes grāmatu, Dieva dzīvo vārdu, Viņš apsola attīrīt, dziedināt, pacelt un dot mūžīgo dzīvību un dzīvu cerību visiem, kas šo grāmatu lasa. Tādēļ arī šīs grāmatas sākumā Dievs saka: “Svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus” (Atkl.1:3).

Lai aprakstītu notikumus, kas risināsies līdz pat Jēzus otrās atnākšanas laikam, Atklāsmes grāmatā tiek lietota simbolu valoda. Tas redzams arī attēlā. Kaut arī grāmata runā par daudziem draudīgiem tēliem un notikumiem, Jēzus mierina savu baznīcu ar solījumu, ka neskatoties ne uz ko, Viņš vienmēr aizsargās un aizstāvēs viņu. Atklāsmes grāmatas kulminācija ir Jēzus nākšana godībā, kad Viņš uz mūžiem sapulcinās savus sekotājus pie sevis un debesu Tēva paradīzē!

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.