59. Kāpēc mums ir jāgodā vecāki?


Iedrošinājums vecākiem un mācītājiem

Liels satraukums valdīja tās dienas vakarā, kad Kristus bija augšāmcēlies no mirušajiem. Mācekļi, izbijušies un neizpratnē par šo brīnumu, bija sapulcējušies aiz slēgtām durvīm. Viņi baidījās arī no Jeruzalemes iedzīvotāju reakcijas – vai tikai viņus tagad negribēs nogalināt tāpat kā Kristu (Jņ.20:19).

Iedrošinājums vecākiem un mācītājiem


Un pēkšņi viss izmainījās! Kā jūs varat redzēt šajā gleznā, kaut arī durvis bija aizslēgtas, “nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem: “Miers ar jums!” Un, to sacījis, Viņš tiem rādīja Savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi, savu Kungu redzēdami” (Jņ.20:19–20).

MĀCĪTĀJ, LAI ŠIS BRĪNUMS TEVI IEDROŠINA!

Ja esat mācītājs, šajā iespaidīgajā vēstījumā jūs varat rast lielu svētību. Sludinot dzīvo Dieva vārdu, ļoti drīz var zaudēt drosmi, it īpaši, ja tā vien šķiet, ka jūsu klausītāji neuztver nopietni viņiem sludināto vēsti. Šķiet, ka viņu prāta un sirds durvis ir aizvērtas un aizslēgtas, tāpat kā telpai, kurā slēpās mācekļi.

Mācītāj, saņemies un beidz raizēties! Smelies mierinājumu no šīs ainas, ka Jēzus brīnumainā veidā pēkšņi ierodas pie mācekļiem pa aizslēgtām un aizbultētām durvīm. Kristus un Viņa vārds pilnīgi noteikti spēj ieiet pa jebkurām jūsu sirds un prāta slēgtajām durvīm. Dievs atver siržu durvis Evaņģēlija ticībai (Ap.d.16:14). Pasludinātā vārda – JŪSU sludinātā vārda – spēkā Kristus brīnumainā veidā ienāk sirdīs un prātos, ko bija aizvēris, aizslēdzis un aizbultējis grēks. Vienkārši uzticīgi nododieties piedošanas sludināšanai, ko krustā sistais Kristus (1.Kor.1:23) ir nopelnījis visiem cilvēkiem. Ar šo sludināšanu Kristus brīnumainā veidā ienāks grēka noslēgtajās sirdīs un prātos, tāpat kā Viņš ienāca slēgtajā mācekļu istabā. Pateicieties Dievam! Ar jūsu sludināto Kristus piedošanu Kristus izveidojas jūsu draudzes locekļos (Gal.4:19), lai viņiem būtu “Kristus prāts” (1.Kor.2:16).

LABA VĒSTS ARĪ VECĀKIEM!

Vēl pēc Kristus augšāmcelšanās mācekļi baidījās par to, kāda būs Jeruzalemes iedzīvotāju attieksme pret viņiem (Jņ.20:19). Līdzīgi arī daudzi vecāki baidās, kā viņu bērni uztvers Evaņģēlija vēsti par pestīšanu, ko Kristus viņiem ir izcīnījis. Kamēr bērni ir mazi, viņi kāri klausās stāstus par Jēzu. Bet, bērniem pieaugot, īpaši pusaudžu vecumā, viņi dažkārt pauž uzsvērti vienaldzīgu vai pat noraidošu attieksmi pret Dieva vārdu.

Vecāki, ja jūs jūtaties vīlušies vai arī baidāties par savu bērnu attieksmi pret Dieva vārdu, kā mierinājumu atcerieties šeit attēloto brīnumu. Tāpat kā Kristus brīnumainā veidā ienāca slēgtajā istabā pie mācekļiem, Viņš spēj ienākt arī jūsu bērnu šķietami noslēgtajās sirdīs un prātos. Kad uz viņiem tiek runāts dzīvā Kristus dzīvais vārds, tas darbojas viņu sirdīs un prātos, izveidojot viņos Kristu (Gal.4:19). Pacietīgi runājiet ar saviem bērniem par Dieva Bauslību un stāstiet viņiem arī par bagātīgo, dzīvu darošo Kristus piedošanu un pestīšanu, kas dāvāta konkrēti viņiem. Šis dzīvais Dieva vārds, ko nekādas durvis nespēj apturēt, kādu dienu liks jūsu bērniem, Dievu slavējot, jums pateikties par jūsu uzticību, mācot viņiem ticību (Sal.pam.22:6; 31:28).

PATURIET PRĀTĀ ŠO GLEZNU UN BĪBELES STĀSTU, KO TĀ ILUSTRĒ!

Kristus vārdam nekas nevar būt par šķērsli (Jes.55:11). Tam ir vara ienākt pat noslēgtās telpās, kā to pierāda jūsu Pestītājs, ienākot slēgtajā istabā Savas augšāmcelšanās dienā. Dieva vārdam vienmēr būs jāsastopas ar pretestību, jo draudze dažkārt nostāsies pret savu mācītāju un bērni pret vecākiem. Kad mācītājiem un vecākiem nolaižas rokas, jo izskatās, ka sirdis un prāti ir nocietināti un noslēgti, viņi var rast mierinājumu un iepriecinājumu Svēto Rakstu vēstī: “Un tā Kunga vārds auga un nostiprinājās lielā spēkā” (Ap.d.19:20).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Iedrošinājums vecākiem un mācītājiem”

  1. salute1v:


    Dārgie mācītāji, tad kad jūs sludināt prieka vēsti, evaņģēliju, dariet to mīlestībā uz klausītājiem – draudzi, tad vēsts kritīs katram klausītājam sirdī. Bet, ja jūs vienkārši stāstīsiet, bez Kristus mīlestības, tad neviena baznīca nespēs atvērt cilvēku sirds durvis!Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.