73. Kad notiek grēks pret piekto bausli?


Sešas vīzijas, viens objekts

Mūsdienu viltus pravieši nepareizai interpretācijai no visām Bībeles grāmatām visvairāk ir pakļāvuši tieši Atklāsmes grāmatu. Visietekmīgākais no šādiem viltus mācītājiem ir bijis Hals Lindsejs [Hal Lindsey], grāmatas “Mirusī lieliskā planēta Zeme” ["The Late Great Planet Earth"] autors, kura angļu valodā ir pārdota vairāk kā 14 miljonos eksemplāru, kā arī ir viena no grāmatām, kas visilgāk turējusies New York Times bestselleru sarakstā un ir tulkota 31 valodā. Lindseja viltus mācība par Atklāsmes grāmatu tiek lasīta un tās piekritēji atrodami vairāk kā 50 pasaules tautās.


Lindsejs māca, ka Jēzus atgriezīsies vienreiz, lai iedibinātu 1000 gadu valstību un tad nāks otrreiz, uz Pēdējās tiesas dienu. Lindsejs šo doktrīnu pamato ar pieņēmumu, ka Atklāsmes grāmatas vīzijas ir vēsturisku notikumu secīga virkne.

Lindseja mācība par divām Kristus atnākšanām nav pamatojuma Bībelē. Atklāsmes grāmatas vīzijas skaidrāk palīdzēs izprast šeit esošie attēli, kas ir pretrunā tam, ko apgalvo Lindsejs. Kā redzams augšējā attēlā, cilvēks, kas stāv televīzijas darba istabā, vienlaicīgi redz vairākus futbola spēles, no dažādiem skatu punktiem filmētus, attēlus. Līdzīgi arī katra no Beigu vīzijām, kuras tika atklātas apustulim Jānim un pierakstītas Atklāsmes grāmatā, nav jāsaprot kā viena otrai sekojošas, bet gan vienlaicīgi notiekošas, kā tas redzams apakšējā attēlā.

SEŠI DAŽĀDI BEIDZAMO LAIKU APRAKSTI

Sekojošās Atklāsmes grāmatas nodaļas liecina, ka vīzijas nav dažādi, neatkarīgi notikumi, bet visas stāsta par vienu un to pašu Beidzamo laiku:

  • Septiņi zīmogi (6:1-8:5)
  • Septiņas taures (8:6-11:19)
  • Baznīca, kas iztur velna uzbrukumus (12:1-14:20)
  • Septiņi kausi (15:1-16:21)
  • Bābeles gāšana (17:1-19:21)
  • Velna saistīšana (20:1-10)

Kā redzams, katra vīzija sniedz atšķirīgu to pašu Beidzamo laiku attēlu.

Mācot, ka šīs vīzijas apraksta dažādas situācijas, nevis vienu, tāpat arī Jēzus divreizējo atgriešanos, tādi herētiķi kā Lindsejs ir palīdzējuši izplatīt viltus mācības, kā piemēram, Aizraušanas kustību un milleniālismu. Tas veicina vēl smagākas herēzes rašanos, proti, ka tiem, kuri pēc Jēzus pirmās atgriešanās ir palikuši novārtā, tiks dota vēl viena iespēja. Šī mācība, protams, ļauj atlikt mūsu atbildi uz Dieva aicinājumu atgriezties no grēkiem un nenoliedzami daudzus novedīs tieši ellē (Mt.25:10; Ebr.9:27).

BEIDZAMO LAIKU NOTIKUMI SLUDINA EVAŅĢĒLIJU

Tomēr tie, kuri seko tīrai Bībeles mācībai, proti, ka Jēzus atgriezīsies vienreiz, uz Pēdējo tiesas dienu, var sagatavoties šim notikumam. Lasiet regulāri par Dieva bauslību Atklāsmes grāmatā, izprotiet kā Jēzus nāks – bez brīdinājuma – lai pakļautu Dieva mūžīgai sodībai visus tos, kas atteikušies vai novēlojuši savu atgriešanos. Tomēr vēl svarīgāk ir saskatīt, kā Beidzamo laiku notikumi sludina Evaņģēliju, kad Jēzus atnāks, lai mūs un visus Savus bērnus ņemtu pie sevis uz mūžiem un “’Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis.’ Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: “Redzi, es visu daru jaunu.” Tad viņš teica: “Raksti! Jo šie vārdi ir neapšaubāmi un patiesi.” (Atkl.21:4-5).

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.