72. Kad sākas cilvēka dzīvība?


Laiku beigas Atklāsmes grāmatā

Lai gan reizēm ir grūti saprast Atklāsmes grāmatu tās daudzo simbolu dēļ, patiesībā tā piedāvā pavisam vienkāršu pēdējo laiku aprakstu, kā to ievēroja arī pirmie kristieši. Piemēram, izlasot Atklāsmes grāmatu un pārējos Rakstus, pirmie kristieši pēdējos laikus interpretēja šādi: “[Jēzus] sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos… Mēs ticam …miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.” Gadsimtiem ilgi šī Atklāsmes grāmatā pamatotā vienkāršā pēdējo laiku izpratne dominēja kristīgajā mācībā.

Laiku beigas Atklāsmes grāmatā


Tomēr mūsdienās daži viltus mācītāji ir radījuši sajukumu Atklāsmes grāmatas skaidrojumā. Radušās jaunas viltus mācības, kā piemēram “aizraušanas” kustība un milleniānisms, kas piepulcinātas pēdējo laiku aprakstam. Rezultātā daudzi kristieši vairs nespēja orientēties nākotnes notikumos. Lai saprastu, kā vienkāršā un skaidrā Atklāsmes grāmatas mācība atšķiras no mūsdienu kļūdainajiem uzskatiem, rūpīgi aplūkojiet šos grafisko attēlu. Salīdziniet, kā pārējās Bībeles atsauces saskan ar Atklāsmes grāmatu.

Kristus sasaista velnu Kristus valda CAUR savu Baznīcu Sātans atbrīvots Augšāmcelšanās un Tiesas diena Mūžība debesīs vai ellē
Ar savu nāvi un augšāmcelšanos, Jēzus “sasaistīja” vai “izstūmis” Sātanu. Simbolisko Atklāsmes grāmatas 1000 gadu laikā Kristus valda caur savu Baznīcu (lasi: Augšāmcelšanās vai aizraušana?) Pasaules gala sākumā velns tiks “atbrīvots.. lai pieviltu tautas.” Jēzus atgriezīsies atklāti, sakaus velnu, augšāmcels mirušos un tiesās visus ļaudis. Netaisnie degs mūžīgā ugunī, bet taisnie saņems mūžīgo dzīvi – jaunas debesis un jaunu zemi!
Atkl.20:1-2;
Jņ.12:31-33;
Ef.3:10;
Kol.2:15
Atkl.20:2-6;
Atkl.1:5-6;
Atkl.5:9-10;
Mt.28:18-20;
Kol.1:13-14
Atkl.20:3, 7-8;
Mt.24:4-12;
1.Tim.4:1;
2.Tim.3:1-5
Atkl.20:10-21:5;
Atkl.11:15-18;
Mt.25:31-46
Atkl.21:6-8;
Mt.13:40-43
1.Kor.6:9-11

Atklāsmes grāmatas vienkāršais laika grafiks neuzrāda neko līdzīgu aizraušanas kustībai vai milleniālismam pirms Jēzus atgriešanās. Tiesas diena var notikt jebkurā laikā! Tādēļ, “svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus” (Atkl.22:7). Lasiet Atklāsmes grāmatu un ar prieku gaidiet uz sava Pestītāja atgriešanos.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Laiku beigas Atklāsmes grāmatā”

  1. fruchtenbaum:


    Kādēļ gan 1000 Kristus valdīšanas gadi ir simboliski?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.