226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?


Visas lietas top jaunas Kristū

Kā tas paskaidrots Atklāsmes grāmatas 20. – 21. nodaļās un attēlots šeit, Viņš augšāmcels visus mirušos. Tai dienā Jēzus uz laiku laikiem padzīs Velnu un viņa sekotājus. Tie, kuri būs uzticīgi un sekos Jēzum, tiks uzņemti pie Dieva, kur “Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis.” Dievs visas lietas dara jaunas! (Atkl. 21:4-5).

Visas lietas top jaunas Kristū

Atklāsmes grāmata mūs iedrošina – kad Jēzus nāks, viņš visu netaisnību vērsīs par labu. Ikreiz, kad sarežģītās dzīves situācijas mums zūd drosme, Atklāsmes grāmatas vēsts atgādina, ka dzīve nav tik bezcerīga kā reizēm šķiet. Varētu likties, ka ļaunums triumfē, tomēr, Atklāsmes grāmata liecina, ka Kristus, mūsu Kungs uzvarēs un visu darīs jaunu.

Šajā pasaulē bieži bezdievīgais gūst virsroku, taču Atklāsmes grāmata skaidri vēsta, ka tie, kuri dzird Labā gana balsi un tam seko pat grūtībās, būs uzvarētāji. Tie, kuri nenožēlo grēkus, visi netaisnības darītāji tiks nolādēti un uz mūžu padzīti; Jēzus uzņems pie Dieva uzticīgos, lai tie baudītu nebeidzamu svētlaimi un godību! (Atkl. 21:7-8).

Ja šobrīd jums ir problēmas ģimenē vai laulībā; ja tas, ko redzat televīzijā un lasāt laikrakstos jūs skumdina; ja garīgie līderi nespēj rādīt jums ceļu un dot cerību, – lasiet Atklāsmes grāmatu, kas ir Dieva cerības vēsts un domāta tieši jums. Kad jūs lasīsiet Atklāsmes grāmatu, Svētais Gars iedrošinās jūs. Ik reizi, kad jūs skumdina pasaules ļaunums, atcerieties: kristietim dzīve nekad nav tik bezcerīga, kā varētu likties. Jo, kad Jēzus atgriezīsies, Viņš visu netaisnību vērsīs par labu un savus sekotājus uzņems pie Dieva. Viņš visas lietas darīs jaunas, un visupirms Tevi! (Atkl. 21:5).

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.