284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?Tu redzi arhīvu par Laba gana balss

Visas lietas top jaunas Kristū

Kā tas paskaidrots Atklāsmes grāmatas 20. – 21. nodaļās un attēlots šeit, Viņš augšāmcels visus mirušos. Tai dienā Jēzus uz laiku laikiem padzīs Velnu un viņa sekotājus. Tie, kuri būs uzticīgi un sekos Jēzum, tiks uzņemti pie Dieva, kur “Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bijis, ir pagājis.” Dievs visas lietas dara jaunas! (Atkl. 21:4-5).

Visas lietas top jaunas Kristū

Lasīt tālāk »