285. Kas ir labie pārbaudījumi?


Par spīti visam – tici!

Mūsu dzīves laikā Dievs bieži mums dāvā apciemojuma laiku, kad Viņš īpaši mums pievēršas.

Par spīti visam - tici!

Mūsu sirdsapziņa kļūst nemierīga. Mēs apzināmies, ka mūsu stāvoklis Dieva priekšā nav kārtībā. Laimīgs tas, kurš apciemojuma laikā saņem īsto palīdzību.

Kad sirdsapziņai grēks kļūst īsts un acīmredzams, mēs nespējam sevi mierināt ar nederīgām runām. Šajā stāvoklī nelīdzēs pārliecināšana, ka mūsu vaina nemaz nav tik liela. Mēs vienkārši jūtamies kā nelieši Dieva likuma priekšā. Mūs nemierina cilvēciski skaidrojumi. Laimīgs tas, kurš atrod dievišķo mierinājumu Kristū.

Ir grūti ticēt tam, kurš apzinās savu grēcīgumu Dieva priekšā. Viņam liekas pilnīgi neiespējami, ka tieši viņam Dievs ir žēlsirdīgs. Viņš ir gatavs ticēt, ka Jēzus asinis apklāj visu citu grēcinieku grēkus. Bet noticēt, ka viņa paša grēki ir apklāti, ir neiespējami. Bet par spīti visam – tici!

Kristus jau visu ir paveicis tavā vietā. Tavi grēki ir uz Viņa pleciem. “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku,” [Jņ.1:29] sacīja Jānis Kristītājs rādot uz Jēzu.

Tā arī tu pievērsies Dieva vārdam un skaties uz Kristu Cietošo, redzi – Viņš augšāmcēlās un uzvarēja. Nešaubies. Tavi grēki ir izpirkti un piedoti.

Mūsu grēki patiešām ir lieli, tomēr nedomā, ka tie ir lielāki par Kristu. “Kur vairojies grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība.”[Rom.5:20]

Grēka izbiedētajam ticības jautājumi var tapt skaidri, ja viņš var runāt ar saprotošu mācītāju, saņemt Dieva vārda pamācību un dzirdēt sirdij tik mīļo grēku piedošanas vārdus.

Kristietim ar avs ausīm jāklausās, kura mācītāja sprediķī skan Labā Gana balss. Mums taču ir Bībele! Tā ir “kāju spīdeklis” [Ps.119:105]. Par spīti visam tici Kristum pamatojoties Dieva vārdā.

Mums nedz nākas, nedz vajag vienatnē pašiem studēt Rakstus, bet gan jāsaņem draudzes ticīgo sniegtā palīdzība. Jēzus nespiež mūs palikt pie neuzticīgiem ganiem, bet brīdina no viņiem. Mēs ar labu sirdsapziņu varam pievienoties draudzei, kur Dieva vārdu māca šķīsti. Šāds pasludinājums palīdzes mums ticēt, un šādas draudzes mācītājs palīdzēs izbiedētajām dvēselēm iepazīt Kristu.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.