223. Ko nozīme tas, ka Draudze ir viena?Tu redzi arhīvu par Dieva priekšā

Cilvēciskā realitāte

Cilvēks Jēzus Kristus nozīmē, ka Dievs ir ienācis radītajā realitātē.

Cilvēciskā realitāte

Lasīt tālāk »Nepiemini manus jaunības grēkus

Bībele māca, ka Dievs ir visuresošs, visa redzētājs un visa zinātājs. Tas nozīmē, ka arī par mani un tevi Dievs zina pilnīgi visas lietas.

Nepiemini manus jaunības grēkus

Lasīt tālāk »


Ar lūgšanu starpniecību mēs tuvojamies ienaidniekiem

“Lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā.”

Ar lūgšanu starpniecību mēs tuvojamies ienaidniekiem

Lasīt tālāk »


Es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks

Uz mirkli es pieķeros vārdiem: “tie, kas tādas lietas dara.” [Rom.1:32, Gal.5:21] Bet es taču nevēlos darīt. Es cenšos no visas sirds tās nedarīt. Vai Dievs neņems vērā manu labo gribu?

Es ne tikai esmu grēkojis, bet viscaur esmu grēcinieks

Lasīt tālāk »


Mūsu grēkāzis

“Kad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!” (Rom.5:1) Šajos pāris vārdos apustulis Pāvils brīnišķīgi apraksta kristīgās ticības lielo iepriecinājumu.

Mūsu grēkāzis

Lasīt tālāk »