211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?


Kritušais eņģelis glabā skaudību pret cilvēku

“Dievs radīja cilvēku nevainojamu un darīja to par Savas līdzības tēlu. Taču ar velna skaudību pasaulē ienāca nāve” (Gudrības gr. 2:23).

kritušais eņģelis glabā skaudību pret cilvēku

Aplūkosim pašu grēkākrišanu, kas aprakstīta 1. Mozus grāmatas 3. nodaļā (1-6): “Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?” Sieva teica čūskai: “Mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit.” Tad čūska teica sievai: “Jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.” Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.”

Tā notika traģiskā grēkākrišana. Aplūkosim to tuvāk! Vispirms ir runa par čūsku, proti, tas ir viens briesmīgs gars, kas runā caur čūsku. Sālamana gudrības grāmata (2:23) ļoti uzsvērti saka: “Dievs radīja cilvēku nevainojamu un darīja to par Savas līdzības tēlu. Taču ar velna skaudību pasaulē ienāca nāve”. Tādēļ viņu sauc arī par veco čūsku, “to sauc par velnu un sātanu, kas pievil visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi” (Atkl.12:9) un par “leviatānu, lunkano čūsku” (Jes.27:1).

Pats kritušais eņģelis, kas bija Dieva atmests, glabāja sevī šo skaudību pret cilvēku par visu viņam piešķirto svētlaimi, tādēļ. tas centās panākt cilvēka krišanu. Kādēļ tā notika? Te mums jāierauga viņa briesmīgais naids. Velns vispirms vēršas nevis pie vīrieša, bet gan pie sievietes, kas ir vājāka. Šai ziņā ir atšķirības starp vīrieti un sievieti, un vīrietim piemita vairāk spēka. Tāpēc velns izvēlējās vispirms pievērsties sievai un ietekmēt vīru ar viņas starpniecību. Gluži tāpat kā citur Svētajos Rakstos mēs vērojam, ka velns ir gudrs un suģestējošs, viltīgs un liels aprēķinātājs, kas labi zina un saprot apstākļus, meklēdams iespējas, lai trāpītu pašā vājākajā vietā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.