249. Kāda ir mūžīgā dzīvošana?


Liecinieks Dieva derībai ar mums

Tēvs tūdaļ grēkākrišanas dienā nāca pie mūsu pirmvecākiem viņu bēdās un nelaimē un pasludināja viņiem lemto pestīšanu ar sievas dzimumu Kristu (1.Moz.3:15).

Liecinieks Dieva derībai ar mums

Pēc tam Viņš bieži atklājās patriarhiem un praviešiem un atjaunoja šo apsolījumu. Svētā Gara atklāsme praviešiem brīžam bija tik skaidra, ka apustulis Jaunajā Derībā nevarēja pateikt to vēl skaidrāk.

Taču īpaši “vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu” (Jņ.1:18). Tādēļ Viņu sauc par uzticīgo un patieso Liecinieku (Atkl.3:14), un šo izteikumu Buhners skaidro šādi:

“Viņš ir Liecinieks Dieva derībai ar mums. Viņš ir ļoti labi iepazinies ar šo lietu, jo pats bija klātesošs miera padomē, kas lēma, ka Dieva Dēls kļūs cilvēks un izglābs cilvēka dzimumu.”

Un Vēstulē efeziešiem apustulis piemin mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvu, kas atklājis “mums Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma” (Ef.1:9).

Visām Dieva brīnumainajām liecībām par Savu miera derību pievienosim vēl šo: Jesajas grāmatas 53. nodaļā Dieva Gars ved pravieti uz apustuļu laikmetu, runā viņu vārdā un raksturo vispirms Kristus personu, izskatu un veidolu, pēc tam to, ko Viņš ir uzņēmies par mums paveikt pie Tēva un, visbeidzot, kādu Tēvs Viņam solījis atalgojumu par Viņa darbu. Dēla izskats raksturots (Jes.53:2-3) ar vārdiem:

“Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.”

To visu Dēls bija uzņēmies uz Sevi, bet (Jes.53:10-12) ir rakstīts, ko Tev bija solījis Savam Dēlam. Proti, tur stāv rakstīts:

“Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzes izaugam jaunu dzimumu.. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam; ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzes daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa dalu starp daudzajiem lielajiem viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē..”

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.