205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Laulības ideāls Bībelē

Vārds “laulība” bibliskajās oriģinālvalodās atrodams vienu vienīgu reizi, proti, Ebr.13:4: “Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs.”

laulības ideāls Bībelē

Bet, ja arī nav šā vārda “laulība”, no tā nekādā ziņā nav jāsecina, ka iespējama jebkura kopdzīves forma, bet gan tas, ko rāda attiecīgais pamatteksts, 1.Moz.2:18-24, proti, ka vīrietis un sieviete ir paredzēti viens otram, attiecībām, kas aptver visu dzīvi un atbilst radīšanas nosacījumiem.

Tādēļ Svētajos Rakstos nav rodams arī tāds jēdziens kā. “laulības ideāls” vai kaut kāda laulības idille, pat ne Augstajā dziesmā. Laulības paraugs drīzāk ir Dieva derība ar Savu tautu un Kristus sadraudzība ar Savu baznīcu (Ef.5:21-33).

Vācu vārda Ehe [laulība], sākotnējā nozīme ir derība, šo vārdu lietoja arī Vecās un Jaunās Derības apzīmējumos.

Arī šo pamatiezīmi mums vajadzētu pašos pamatos apdomāt un ņemt vērā, jo pozitīva vai negatīva veida ideāli priekšstati bieži vien iedarbojas nomācoši un graujoši. Bet Dieva derība ar Savu tautu ir tieši tas, kas cilvēku tā dzīvē nes, viņam palīdz, viņu aicina atpakaļ un atjauno.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.