264. Kur un kad mēs varam lūgt?


Gatavi Tiesas dienai

Apustulis Pēteris brīdina, ka Pēdējās dienās ļaudis ņirgāsies par Pēdējās tiesas dienu (2.Pēt.3:3-7). Pētījumi un aptaujas atklāj, ka arvien mazāk cilvēku pasaulē tic, ka tāda diena pienāks; un, ja pienāks, tad visi tiks glābti un neviens nenokļūs ellē. Evaņģēliji un Atklāsmes grāmata dzīvi attēlo diezgan atšķirīgu ideju par to, kāda būs Pēdējā diena.


UGUNS UN SĒRS NETICĪGAJIEM

Atklāsmes grāmatā 6:12-17 Jānis redz cilvēkus mēģinām izbēgt no “jēra dusmām.” Jānis saka, ka Pēdējās tiesas brīdī būs “zibeņi un balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa” (Atkl.11:15-19). Jānis apraksta Pēdējo tiesu vīzijā par Dieva dusmu vīna spiedi, no kuras tek asinis kā šaušalīgs atgādinājums par neticīgo likteni (Atkl.14:17-20). Atklāsmes grāmatas 21.nodaļā Jānis raksta: “Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otra nāve” (Atkl.21:8; kā attēlots pa labi). Ikreiz, kad Jānis apraksta Pēdējo dienu, tās vīzija ir šausminoša un biedējoša!

TICĪGIE ATGRIEŽĀS MĀJĀS!

Jānis pierakstīja arī Pēdējās dienas Dieva labo vēsti visiem ticīgajiem. Viņš stāsta par laiku, kad Dievs atalgos savus “kalpus un praviešus un svētos un visus, kas tavu [Viņa] vārdu bīstas, mazos un lielos” (Atkl.11:18). Lai arī attēlā pa kreisi redzamie tēli atspoguļo XVI gadsimta kultūru, mākslinieks rāda patiesu mūžīgo prieku, ko ienākot sava debesu Tēva mājās piedzīvos visi Jēzus sekotāji (Jņ.14:2). Sv. Jānis šīs mājas apraksta šādi – “Viņš mājos viņu vidū, ..Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis” (Atkl.21:3-4). Ticīgajiem tiek piešķirts arī Kristus taisnuma apģērbs, kas tiem ļauj būt “taisniem” Dieva priekšā (Jes.61:10; Atkl.7:9).

ATKLĀSMES GRĀMATAS LABĀ VĒSTS JUMS

Atklāsmes grāmata apraksta Dieva pēdējo tiesu gan caur Viņa bauslību, gan dzīvību dodošo Evaņģēliju. Atklāsmes grāmatas centrā ir Jēzus atnākšana godībā. Svētais Gars lika Jānim pierakstīt šīs vīzijas mūsu dēļ. Nekļūdieties, Bībele māca, ka visi – gan ticīgie, gan neticīgie, tiks augšāmcelti Pēdējai tiesai (Jņ,5:28; Ap.d.24:15). Tomēr nebaidieties no tā Jēzus, kas sēdēs Godības tronī (Mt.25:31). Lai Dieva dzīvinošā Atklāsmes grāmatas vēsts dod jums mieru un iedēsta jūsu sirdīs mūžīgu cerību. Jā, patiesi, tie bija jūsu grēki, kas palīdzēja pienaglot Jēzu asiņaini nežēlīgajā krustā (Ap.d.2:36). Tomēr “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes.53:5).

PRIECĀJIETIES!

Nākošo reizi, kad kāds runā par Tiesas dienu, nebīstieties no tās kā pagāni. Esiet līksmi par labo vēsti, kuru Sv. Jānis pierakstījis Atklāsmes grāmatā – “nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs” (Atkl.21:4). Un kopā ar visas pasaules kristiešiem sakiet: “Tiešām, nāc, Kungs Jēzu” (Atkl.22:20).

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmata 20:11-22:21 ir grāmatas noslēgums (skatīt kopsavilkumu), kas atklāj mūžīgā soda šausmas un mūžīgās dzīves godību. Atklāsmes grāmata 21:1-22:5 apraksta debesis kā pilnīgi atjaunotu paradīzi, kur “nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs” (Atkl.21:4). Atklāsmes grāmata noslēdzas ar Jēzus solījumu drīz atgriezties.

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.