10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?


Dieva tēls sievietē

Agrīnās baznīcas teologu starpā pastāvēja diskusijas par jautājumu – vai arī sieviete tika radīta pēc Dieva tēla? Dažas no agnostiķu sektām senās baznīcas laikā uzskatīja, ka Ieva netika radīta pēc Dieva tēla.

Dieva tēls sievietē skatās spogulī


Johans Gerhards norāda, ka Dieva tēls var tikt iedalīts primārajā un sekundārajā nozīmē. Sekundārā nozīmē bez tiešajām dāvanām Dieva tēlam piemita arī valdīšana pār radību. Johans Gerhards domā, ka šajā sekundārajā nozīmē sievietei nepiemita Dieva tēls, jo Ieva bija pakļauta Ādamam. Savu domu J. Gerhards pamato ar Pāvila vārdiem: Jo vīrs ir “Dieva godības attēls un atspulgs; bet sieva ir vīra godības atspulgs. Jo vīrs nav no sievas, bet sieva no vīra. Jo vīrs nav radīts sievas dēļ, bet sieva vīra dēļ.” (1.Kor.11:7-9) Tādēļ Johans Gerhards secina: “Tāpat kā Dievs ir sākums un gals, tas kurš nepastarpināti un tieši priekš sevis radīja cilvēku, tā arī vīrs ir sievas sākums un gals, jo tā tika radīta no vīra un priekš vīra.”

Savukārt Augustīns uzskatīja, ka cilvēka daba kopumā bija radīta pēc Dieva tēla, un tā kā cilvēka daba ir pilnīga tikai ietverot abus dzimumus, tad Dieva tēls attiecas arī uz sievieti.

Šis jautājums tomēr ir viennozīmīgi skaidrs, jo radīšanas stāstā lasām, ka “Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1.Moz.1:27) Arī Dieva tēla atjaunošana Kristū attiecas vienādi gan uz vīrieti, gan sievieti un dzimuma atšķirībām šeit nav nekādas nozīmes (Kol.3:10; Ef.4:24; Gal.3:8). Sievietei piederēja arī vara pār pārējo radību, jo kad Dievs piešķir cilvēkam varu pār radību, tekstā lietots daudzskaitlis “valdiet” (1.Moz.1:28). Dažu teologu apgalvojumi, ka Ievai piemita mazāk zināšanu par dabas pasauli nekā Ādamam, nav pamatoti Rakstos.

Tomēr Raksti arī nepārprotami māca, ka saskaņā ar radīšanas kārtību sieva ir hierarhiski pakļauta vīram (1.Moz.2:18; 1.Kor.11:9; 1.Tim.2:12-14). Ādams tika radīts pirmais, bet Ieva kā viņa palīgs; Ādams netika radīts Ievas dēļ, bet Ieva tika radīta Ādama dēļ; nevis Ādams, bet Ieva ienesa pasaulē grēku. Tādēļ sievai nav dota valdīšana pār vīru, bet viņa pelna īpašu cieņu un godbijību kā cilvēces māte un skolotāja. Šis ir jautājums, kas īpaši mūsdienās prasa iedziļināšanos.

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.