53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?


Jūsu kaimiņi mormoņi un attiecības ar viņiem

“Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; tomēr gan ar lēnprātību un bijību” (1.Pēt.3:15). “Bet, patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus” (Ef.4:15).

mormoņi kaimiņos


Kristieši var daudz ko mācīties no saviem mormoņu kaimiņiem, pat paužot atšķirīgu viedokli daudzos ticības jautājumos. Daudziem mormoņiem raksturīga ārkārtīgi augsta ziedošanās pakāpe. Viņi brīvprātīgi pavada daudz laika, piedaloties darbā, kas ir katras nodaļas baznīcas dzīves sastāvdaļa. Jāņem vērā, ka lielāko daļu norišu, ieskaitot Sakramenta sapulces un mācības, vada brīvprātīgi neprofesionāļi. Vairums aktīvo mormoņu maksā desmito tiesu, un daudzi ziedo pat vēl vairāk. Mormoņi ir slaveni ar savu evaņģēlisko degsmi. Daudzi jauni mormoņu vīrieši un sievietes pārtrauc savas dzīves ierasto ritmu, lai divus gadus pavadītu misijas darbā. Daudzi gados vecāki pensionēti pāri izmanto savas īpašās dotības darbam ārzemju misijās. Mormoņi ir arī labi apmācīti darbam savās dzīvesvietās, lai sludinātu Džozefa Smita evaņģēliju.

Mormoņi pievērš uzmanību tīrai dzīvošanai un ģimenes vērtībām. Vairums nodaļu piedāvā interesantas programmas jauniešiem, kas piesaista vietējās sabiedrības jaunos cilvēkus. Lai gan lielākā daļa mormoņu ir laji, viņu vidū parasti vērojama dziļa izpratne par baznīcas doktrīnu. Mormoņu kopienai ir raksturīgi pievērst uzmanību izglītībai, mūzikai un citām mākslām, kā arī tikumīgai dzīvei, veselībai un ķermeņa kopšanai.

Kā tad pārliecinātam kristietim būtu jāizturas pret saviem draugiem un kaimiņiem Pēdējo dienu svēto vidū? Autora viedoklis ir diezgan subjektīvs, taču tas balstīts uz novērojumiem un pieredzi.

DAŽI IETEIKUMI, KO NEVAJADZĒTU DARĪT

Izvairieties no kārdinājuma iesaistīties diskusijās par maznozīmīgiem jautājumiem. Šādas diskusijas var būt interesantas, taču tām bieži pietrūkst patiesi kristīgas liecības. Drīzāk centieties nonākt pie kristīgās ticības būtības – Jēzus Kristus un Viņa nestās pestīšanas caur žēlastību.

Visiem spēkiem centieties izvairīties no reliģiskiem strīdiem. Katrs šāds strīds ir zaudējums. Ja jums ir pārsvars, jūs neiegūsiet neko vairāk par zaudētāja sarūgtinājumu. Ja virsroku gūst jūsu pretinieks, jūs būsit zaudējuši savas diskusijas mērķi. Tas Kungs no mums negaida uzvaru strīdā, bet gan, lai mēs atklāti paustu savu ticību mīlestībā un taisnībā.

Mormoņu vidū jūs dzirdēsit daudz dažādu viedokļu par reliģiskajiem jautājumiem. Lai gan mormoņi pārzina savas ticības pamatus, daudziem bieži vien pietrūkst zināšanu par dziļākām mormoņu teoloģijas mācībām. Mormoņu baznīcai nav profesionālu garīdznieku, kas ticīgos varētu vadīt. Paļaujieties uz uzticamiem informācijas avotiem. Izturieties piesardzīgi pret nemormoņiem, kuriem būtu kārtojami veci rēķini vai kuri piedāvā izmantot jautājumu lamatas. Šādi jautājumi izraisa tikai dusmas un vilšanos, nevis rāda mīlestību un rūpes par otru cilvēku.

DAŽI IETEIKUMI, KO VAJADZĒTU DARĪT

Vissvarīgākā patiesība, kurā ir vērts dalīties, ir Dieva mīlestība un žēlastība Jēzū Kristū. Dieva žēlastība mums dāvā piedošanu, mīlestību un jaunu dzīvi Jēzū Kristū. Dieva žēlastību nevar nopelnīt. To mums sniedz Dievs, tādēļ ka Dievs mūs mīl. Cilvēku vēlme ir būt līdzdalīgiem pestīšanas godībā. Kā mēs jau redzējām, mormonisms ir padarījis Evaņģēliju par jaunu likumu. Ir skaidri jāpasludina Dieva žēlastība Jēzū Kristū. Būtu noderīgi tuvāk iepazīties ar Pēdējo dienu svēto baznīcas mācību. Šādas zināšanas palīdzēs izprast mormoņu draugus un kaimiņus un viņiem liecināt. Nav labākas liecības par savu paša dzīvi. Aktīvi darbojieties kristīgajā baznīcā un skaidri izprotiet kristīgās ticības pamatmācību. Iemācieties to pamatot. Izkopiet savās mājās labas kristīgas tradīcijas. Dzīvojiet līdzi baznīcas gadam un svētījiet to, ko sniedz katrs baznīcas gadalaiks. Jums nav jābūt pārspīlēti dievbijīgiem. Priecājieties par dzīvi. Dzīvojiet brīvi Dieva piedošanas žēlastībā. Sviniet svētkus!

Vislabāk jūs varēsiet dalīties savā ticībā, kad vienotājspēks būs savstarpēja uzticēšanās un rūpes. Nebaidieties sadraudzēties ar kaimiņiem un radiniekiem mormoņiem. Dalieties savās dziļākajās jūtās, cerībās un pārliecībā. Zināma intimitāte un uzticība ir visiedarbīgākais liecības pamats.

Cieniet citu cilvēku tiesības un pārliecību. Neizmantojiet citus cilvēkus par marionetēm vai, lai piepildītu kādu sevī dziļi apslēptu vēlmi. Uzlūkojiet otru kā dzīvu cilvēku, nevis vienīgi sarunas objektu.

Dievam ir visvieglāk jūs izmantot, ja esat gatavs dalīties savā visdziļākajā būtībā. Lieciet jūsu mīlestībai un rūpēm par mormoņu kaimiņu tapt redzamām. Dievs no jums sagaida tieši to: “Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva” (1.Jņ.4:7). Lai Dievs svētī jūsu mīlestību un liecināšanu par Viņa vārda godību un svētību.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.