251. Kas notiks ar ticīgo, tam nomirstot?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Kā atbildēt mormoņiem

Jūsu kaimiņi mormoņi un attiecības ar viņiem

“Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; tomēr gan ar lēnprātību un bijību” (1.Pēt.3:15). “Bet, patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim Viņā, kas ir mūsu galva, proti, Kristus” (Ef.4:15).

mormoņi kaimiņos

Lasīt tālāk »Mormoņu īpatnējās darbības un uzskati

Ir viegli pakļauties to mormonisma aspektu burvībai, kuri šķiet sevišķi atšķirīgi no tradicionālajiem kristīgās baznīcas uzskatiem un prakses. Tomēr mormonisma apskats būtu nepilnīgs, ja mēs nepieskartos dažiem īpatnējākajiem mormonisma aspektiem.

darbs mormoņus dara brīvus

Lasīt tālāk »


Zelta plāksnes un zelta šķirsts

Savā himnā “Ak, iemiesotais Dieva vārds” Viljams V. Havs ir nosaucis Bībeli par “zelta šķirstu, kur glabājas patiesības dārgakmeņi”. Mormoņi sludina, ka Mormona grāmatas pirmsākumi esot meklējami noslēpumainās zelta plāksnēs (skat. No Palmīras līdz paradīzei). Vai arī tajā glabājas patiesības dārgakmeņi? Vai varbūt tā ir tikai vēl viena cilvēka radīta reliģiska grāmata?

Mormona grāmata ir pārpratums amerikāņu literatūras attīstības vēsturē, dīvains joks, vienlaikus gan iedarbīgs, gan neauglīgs. Lai gan tā neizraisīja dažādus atdarinājumus ārpus mormonisma un nepiesaistīja kritiķu uzmanību, tā tomēr izraisīja vairāku simtu tūkstošu emigrantu ierašanos Amerikā XIX gadsimtā. 20. gadsimtā šī grāmata ik gadu tiek izplatīta tūkstošiem eksemplāros. Vairāk nekā simts gadu garumā mormoņu misionāri ir pasludinājuši to visai pasaulei par reliģiska satura grāmatu, kuru pārspēj vienīgi Bībele” (No Man Knows My History, Fawn M. Brodie, 67. lpp.).

zelta plāksnes

Lasīt tālāk »


Zaudētā un atjaunotā baznīca

Ja nav nepieciešamības pēc kādas organizācijas, tad tās eksistence neiztur laika pārbaudi. Mormonisms ir atradis sev spēcīgu pastāvēšanas priekšnoteikumu.

Mormonu bazncas konferencu centrs

Lasīt tālāk »


Mormoņu pestīšanas plāns

Daudzi Pēdējo dienu svēto baznīcas vadītāju raksti un izteikumi izklausās gluži pēc evaņģēliskās kristietības. Piemēram, ļoti populārajā mormoņu baznīcas izdotajā traktātā “What Mormons Think of Christ” vecākais Brūss Makonkijs raksta:

“Kristus ir mūsu Pestītājs un Glābējs. Bez Viņa nav iespējama ne pestīšana, ne glābšana, un, ja cilvēks nenāk pie Viņa un nepieņem Viņu par savu Glābēju, tad nevar iegūt mūžīgo dzīvi Viņa valstībā” (22.lpp.).

Šis izteikums izklausās kā pilnīgi pareizs kristīgās pestīšanas mācības apgalvojums.

Siers un pelu slazds

Lasīt tālāk »


 1  2 »