219. Kas ir Kristus Draudze jeb Baznīca?


Svētums – Dieva darbs vai jūsējais?

Ķīnieši pirmie izdomāja papīra naudu — Tanu dinastijas laikā (618.–907.g. pēc Kr.). Pirms tam tas bija tikai nevērtīgs papīrs, nu valdošā dinastija pasludināja, ka tam piemīt liela vērtība.

Svētums - Dieva darbs vai jūsējais


Līdzīgi notika ar Vecās Derības pravieti Jesaju. Jesaja bija “it kā nekas Viņa priekšā” (Jes.40:17), bet, kad Dievs ar eņģeļa starpniecību aizskāra Jesajas lūpas ar kvēlojošu ogli (kā tas redzams attēlā), viņa grēks tika piedots (Jes.6:7). Tā Dievs pasludināja, ka Jesaja ir Jēzū Kristū svētīts (1.Kor.1:2). Kā Ķīnas valdošā dinastija nevērtīgo papīra naudu pasludināja par vērtīgu un plaši izmantojamu ekonomikā, tāpat arī Dievs Kristū pasludināja grēcīgo Jesaju par pilnīgi svētu un izmantojamu Viņa valstības darbā.

DIEVS GRĒCINIEKU PASLUDINA PAR SVĒTU

To, kas Ķīnā tika izdarīts ar papīra naudu un ko Dievs izdarīja ar Jesaju, Pāvils skaidro, Dievs šo­dien grib izdarīt arī ar tevi.

Pāvils saka: “Jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus vārdā” (1.Kor.6:11). Tādējādi, kad Dievs jūs Kristībā savieno ar Kristu (“jūs esat nomazgāti”), Viņš jūs pasludina par taisniem (“jūs esat taisnoti”), un Viņš jūs pasludina par svētiem (“jūs esat svēti kļuvuši”).

Šis ir dzīvības vārds. Daudzi kristieši aplami tic, ka pēc tam, kad Dievs viņus ir pestījis vienīgi no žēlastības, viņiem pašiem ir jātop svētiem. Viņi tic, ka nodošanās labiem darbiem, lūgšanām un citiem dievbijīgiem pūliņiem palīdzēs tiem pieaugt svētumā. Pilnīgi aplami! Dievs nav kā tēvs, kurš māca bērnam braukt ar divriteni, it kā Viņa glābjošā žēlastība dotu nepieciešamo “grūdienu”, lai jūs varētu uzsākt, un tad jums pašam būtu “jāmin pedāļi”, lai noturētos uz ticības “divriteņa”.

Dievs jūs pasludina par pilnīgi svētu, jo Kristus ir svēts, “ja sakne [Kristus] ir svēta, tad arī [jūs] zari” (Rom.11:16; 1.Kor.1:30; 6:11). Kristībā jūs esat “Jēzū Kristū svētīti” (1.Kor.1:2) un savienoti ar “svēto sakni”. Tāpat kā nevērtīgā papīra nauda tika pasludināta par vērtīgu, Dievs jūs paslu­dina par svētu, tāpēc ka jūs esat Kristū un jūs uztur Viņa nevainojamā dzīve un nāve.

KRISTUS SVĒTUMS JUMS

Piesargieties! Sātans to vien vēlas, lai jūs no­vēr­stu savas acis no Jēzus un pievērstos paši saviem pūliņiem sasniegt pašradītu svētumu. Pāvils ļoti nopietni brīdina “neuzticēties miesai” (Fil.3:3), un: “..kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt” (1.Kor.10:12; Rom.7:18–19). Paļaujieties uz to, ka jūs, tāpat kā Jesaja, esat pasludināts par svētu, tāpēc ka Dievs jūs darījis svētu Kristū.

Jums nav jāmēģina radīt savu svētumu vai pašam to sasniegt. Tā kā jūs jau esat “Jēzū Kristū svētīts” (1.Kor.1:2) un pasludināts par pilnīgi svētu Dieva acīs, Dievs ar labvēlību uzlūko ikvienu labu darbu, ko jūs darāt ticībā. Tas attiecas pat uz tādiem ikdienišķiem pienākumiem kā iešana uz darbu, mājas uzkopšana un bērnu pieskatīšana. Jūsu svētdarīšana pilnībā pamatojas uz Kristus nāvi un augšāmcelšanos, kuras dēļ Dievs pasludina, ka “jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem” (Kol.1:10).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.