168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?


Attaisnoti un šķīsti, paliekot Kristū

Kādēļ Jēzus vārdi: “Jūs jau esat tīri,” (Jņ.15:3) jums ir labā vēsts? Savā kristīgajā dzīvē jūs varat piedzīvot gan pacēlumu, gan kritumu, bet šie vārdi saka – Dievs uz jums vienmēr raugās kā uz tīriem no grēka, lai arī cik liels grēcinieks jūs pats justos.

Attaisnoti un šķīsti, paliekot Kristū


Dzīvot kristīgu dzīvi nav viegli. Velns ik brīdi meklē iespēju jūs pagrūst, lai jūs kristu grēka dubļos. Kad, iedami kristieša ceļu kopā ar Jēzu, jūs paklūpat, tāpat kā miljoniem Kristus sekotāju pirms jums, velns kārdina jūs domāt, ka esat pārāk netīri un grēcīgi, lai būtu draugos ar Dievu. Dzīve ar šādu demonisku mācību var kļūt par īstu elli – jūs nevienu brīdi neesat drošs, vai Dievs jūs uzlūko kā svētu vai arī kā grēka aptraipītu un tādēļ nepieņemamu.

Neraizējieties vairs! Ar Savu brīnišķo Kristību jūsu Debesu Tēvs ir jūs pilnībā attaisnojis. Tā darba dēļ, ko Jēzus par jums darījis pie krusta, Dievs Tēvs jūs tagad pasludina par “tīriem”. Uz šo pasludinājumu, ka jūs esat tīri Viņa priekšā, var droši paļauties, jo “Dievam taču nebija [nav] iespējams melot” (Ebr.6:18). Tādējādi Jēzus izsaka pasludinājumu, par kuru nav nekā drošāka: “Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis” (Jņ.15:3).

DIEVA PILNĪGAIS MIERS PAT NEMIERĀ UN BAILĒS

Tālāk redzamais grafiks ilustrē, kā Jēzus svarīgie vārdi Jņ.15:3, ka “jūs jau esat tīri”, sader ar turpmākajiem pantiem (Jņ.15:4-10), kuros uzsvērta jūsu palikšana Viņā, jūsu ikdienas dzīve un svētdarīšana.

Sarkanā līnija šajā grafiskajā attēlojumā ataino 3.pantu. Kristībā jūs tapāt savienoti – vai arī Tēvs jūs savienoja – ar Jēzu (Rom.6:3). Šī sasaiste ir un paliek stabila un nemainīga. Neviens, pat velns, nespēj šo saikni saraut. Kad Tēvs (brīnumainajā Kristībā) jūs savieno ar Jēzu, Viņš jūs attaisno un uzlūko jūs kā pilnīgus un svētus Savā priekšā. Šī attaisnošana ir pastāvīga; to pat velns nespēj izpostīt, lai vai cik grūti jums dzīvē klātos.

Jūs būsiet pamanījuši, ka apakšējā zilā līnija nav nemainīgi taisna. Tā virzās no augšas uz leju un rāda, ka, pat esot cieši savienotiem ar Jēzu, jūsu ikdienas dzīve, paliekot Jēzū, var nebūt visai stabila. Kaut arī jūs vēlētos dzīvot pilnīgu dzīvi, jūs bieži klūpat un krītat (Rom.7:18-19).

Jūs varat salīdzināt sevi ar boju vējainā laikā, ko tur enkurs. Drošība, ko dod enkurs, ir salīdzināma ar attēlā redzamo sarkano līniju, kura ilustrē jūsu Kristībā gūto vienību ar Kristu. Tādējādi, kaut arī svētdarīšanā jūs ik dienas savā dzīvē, gluži kā jūras viļņos, šūpojaties uz augšu un uz leju, jūs paliekat cieši saistīti ar Jēzu attaisnošanā. Šī dienišķā cīņa ir pati nopietnākā cīņa, kas jāizcīna katram kristietim – arī jums.

Šī cīņa ir iemesls, kādēļ Jēzus vārdi Jņ.15:3 – “jūs jau esat tīri” – ir jums tik svarīgi. Ja jūs paliekat Jēzū, velns cenšas sēt jūsos šaubas par jūsu vienību ar Kristu. Sātans vēlas, lai jūs būtu pārliecināti, ka esat grimuši grēkos pārāk dziļi un pārāk bieži krītat, lai varētu būt Dievam patīkami. Tomēr, kad tiekat kārdināti ar šo lielāko velna kārdinājumu, atcerieties Jēzus vārdus: “Jūs jau esat tīri [pilnībā attaisnoti un pestīti] to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis” (Jņ.15:3).

JŪS IK DIENAS VARAT PIEDZĪVOT GAN KRITUMU, GAN PACĒLUMU, BET NERAIZĒJIETIES – DIEVS IR ŅĒMIS JŪS SAVĀS ROKĀS

Līksmojiet savās lūgšanās un dziesmās! Savā Kristībā jūs pirmoreiz tikāt savienoti ar Jēzu. Pat velns nespēj izpostīt šo vienību. Dzīvojiet ar paļāvību, ka Dievs ik dienas jūs stiprinās ikvienai cīņai, ar kuru jums nāktos saskarties. Paliekot Kristū, jūs būsiet uzvarētājs.

    Mīļais Kungs Jēzu, velns bieži kārdina mani ticēt, ka man nepieciešams veikt garīgus darbus un ievērot reliģiskus priekšrakstus, lai es būtu attaisnots, šķīsts un svēts mūsu Debesu Tēva priekšā. Paldies Tev! Paldies, ka esi mani stiprinājis, sacīdams, ka ar tūdaļ attīrošo Tava dzīvā un pestījošā vārda spēku es jau esmu tīrs sava Debesu Tēva priekšā. To lūdzos Tavā spēkpilnajā vārdā. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.