99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?


Sātans ir gāzts

Cilvēki mēdz sacīt: “Karš ir elle”. Tomēr Bībele vēsta par karu debesīs: “Izcēlās karš debesīs, Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim. Bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs” (Atkl.12:7-8).

Sātans ir gāzts

Visbeidzot, kad cīņa sasniedza kulmināciju, “lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam: “Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un Viņa Kristus vara, jo ir gāzts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei” (Atkl.12:9-11).

JŪSU APSŪDZĒTĀJS IR GĀZTS UZ VISIEM LAIKIEM!

Nav nozīmes tam, ko jūs esat darījuši agrāk, tāpat arī tam, cik bieži velns jums cenšas atgādināt jūsu pagātnes kļūmes, arī tās, ko esat atzinuši un izsūdzējuši Dievam. Dievs jums apliecina, ka tad, kad jūs savas domas vēršat uz debesu lietām (Kol.3:2), jūsu apsūdzētājs Sātans nebūs debesīs, lai jūs turpmāk apsūdzētu. Viņš ir gāzts. Vēl vairāk – Sātans ir izmests no debesīm un vairs nebūs tur un nevarēs jūs mocīt ar vainas apziņu.

Iespējams, jūs jau daudzreiz esat dzirdējis labo vēsti par to, ka Dievs jums ir piedevis Jēzū Kristū, un tā ir jūs uzrunājusi. Jūs no sirds priecājāties par šo labo vēsti! Tomēr velns aizvien turpina jums atgādināt jūsu pagātnes kļūmes – sliktos vārdus, neturētos solījumus, ļaunās domas, neiecietību pret saviem vecākiem, ko jūs tagad droši vien rūgti nožēlojat.

Tiešām šajā dzīvē velns nemitīgi cenšas jums atgādināt jūsu pagātnes kļūdas. Tomēr, ja vien jūs savas domas vēršat uz augšu, nevis uz zemes lietām, šie uzbrukumi var jums dažkārt laupīt paļāvību, bet nespēj jūs pazudināt.

VĒRSIET SAVAS DOMAS UZ KRISTU UN AIZMIRSTIET PAR SAVIEM PAGĀTNES GRĒKIEM

Arī tad, kad jūs nomoka velna nemitīgie atgādinājumi par jūsu pagātnes maldiem, maldiem, ko Dievs jau ir piedevis “Kristū”, stipriniet savu cerību ar to, kā Dieva brīnišķīgais apsolījums Kristībā visu sasaista, kā to skaidro Rom.6:1-11. Un “ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu” (Kol.3:1-4).

SLUDINIET ŠO LABO VĒSTI SAVIEM DRAUGIEM

Stāstiet ģimenes locekļiem un draugiem par lielo cīņu, kas notika debesīs. Stāstot saviem mīļajiem par šo cīņu vienmēr uzsveriet Evaņģēliju. Pārlieciniet viņus par to, ka tad, ja viņi ir kristīti Kristū, viņu apsūdzētājs ir gāzts – uz visiem laikiem! Velns gan spēj jums dažkārt laupīt paļāvību, atgādinot jūsu pagātnes kļūmes un grēkus, bet viņš nekad, nekad vairs nespēj atņemt jums ticību (Jņ.10:28).

    Mīļais debesu Tēvs, liec man ik dienas alkt pēc Tava vārda (Ps.42:2-3; 119:81). No tā es zināšu, ka tad, kad Tu mani ievedīsi Paradīzē, velns vairs nevarēs man atgādināt manus pagātnes grēkus un maldus, jo viņš ir uzvarēts ar “tā Jēra asinīm”, ticis gāzts un padzīts no debesīm uz visiem laikiem! Pievērs manas domas debesīm, kur Tavs krustā sistais un augšāmceltais Dēls ir pie Tavas labās rokas. Jēzus tiešām ir manas ticības iesācējs un piepildītājs (Ebr.12:2). Viņš ir svētības dāvana, ko Tu man esi sniedzis, tāda svētības dāvana, kādu es neesmu pelnījis. Šī svētība ik dienas dod cerības pamatu manai dvēselei. Es Tev pateicos, Kungs, tā vārdā, ar kura asinīm tika uzvarēts un uz mūžiem gāzts ļaunais. Āmen

.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.