355. Kāds labums ir tam, ka gatavojamies ārēji?


Atklāsmes grāmatas vīziju īss apskats

Šīs tabulas trīs krāsas nozīmē Atklāsmes grāmatas trīs daļas; ievadu, sešas vīzijas un noslēdzošo debesu vīziju. Sekojošie attēli ilustrē grāmatas nozīmīgākās daļas un to simbolismu. Lai saprastu, kā katra no šīm daļām saistās ar Atklāsmes grāmatu, jāiegūst tās koptēls.

Atklāsmes grāmatas vīziju īss apskats

Ievads
Jēzus liek Jānim aicināt septiņas draudzes nožēlot grēkus (1:1-3:22)
Dieva pielūgšana Viņa debesu godībā (4:1-5:14)
Sešas Pēdējo dienu vīzijas – katra stāsta par vienu un to pašu pasaules galu
Septiņi zīmogi – cilvēces izraisītās ciešanas

 1. Pirmie četri zīmogi – jātnieki (6:1-8)
 2. Piektais zīmogs – svēto ciešanas (6:9-11)
 3. Sestais zīmogs – iznīcība cilvēcē (6:12-17)
 4. Starplaiks – Dieva tauta tiek paglābta ciešanu laikā (7:4-17)
  • 144000 – Baznīca cīnās (7:4-8)
  • Debesu pulki – Baznīca triumfē (7:9-17)
 5. Septītais zīmogs – iesāk otro pasaules gala vīziju (8:1-5)
Septiņas taures – nākotnes bēdu vēstneses dabā

 1. Pirmās četras taures – posts dabā (8:6-13)
 2. Piektā taure – ļaunums no bezdibeņa (9:1-12)
 3. Sestā taure – iznīcība cilvēcē (9:13-21)
 4. Starplaiks: Dieva vārdu vēl sludina
  • Evaņģēliju turpina sludināt (10:1-11)
  • Svēto liecības (11:1-14)
 5. Septītā taure – visam beigas (11:15-19)
Baznīca pasargāta velna uzbrukumu laikā

 1. Sieviete, bērns un pūķis, kas tiem seko (12:1-18)
 2. Pūķa palīgi – divi nezvēri (13:1-18)
 3. Jēra palīgi – 144 000 (14:1-3)
 4. Pravietojums par pūķa un viņa nezvēru sakāvi (14:6-13)
 5. Pēdējo laiku raža (14:14-20)
Septiņi Dieva dusmu kausi

 1. Sagatavošanās pēdējām nelaimēm (15:1-8)
 2. Pirmais Dieva dusmu kauss (16:1-16)
 3. Septītais kauss – Beigas (16:17-21)
Bābeles krišana

 1. Netikles sodīšana (17:1-18)
 2. Bābeles krišana (18:1-19)
 3. Svētie līksmos (18:20-24)
 4. Uzvaras dziesma (19:1-4)
 5. Jēra kāzu mielasts (19:6-10)
 6. Ķēniņu ķēniņš atgriežas (19:11-21)
Velna sasaistīšana

 1. Tūkstošgade – velnam tiek atņemta viņa vara (20:1-6)
 2. Velna galīgais nolādējums (20:7-10)
Noslēgums
Debesu vīzijas

 1. Augšāmcelšanās un pastarā tiesa (20:11-15)
 2. Jaunas debesis un jauna zeme (21:1-22:5)
 3. Nobeigumā – Kristus atnākšanas apsolījums (22:6-21)

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.