130. Kāds nav un nevar būt bauslības mērķis?


Atklāsmes grāmatas simbolika

Daudzus Atklāsmes grāmata mulsina, jo pastāv uzskats, ka visa Bībele ir jāsaprot burtiski, pat tās daļas, kuras nepārprotami runā simbolos. Skaidrojot simbolu valodu burtiski, rodas pārpratumi.

Atklāsmes grāmatas simbolika
Atklāsmes grāmatas vīzijās sastopama pārsteidzoša simbolika – pat attēlojot Jēzu kā jēru ar septiņiem ragiem un septiņām acīm!


KRISTUS, DIEVA JĒRS

Piemēram, ja jūs vēlaties burtiski redzēt “jēru ar septiņiem ragiem un septiņām acīm”, ko apustulis Jānis apraksta Atklāsmes grāmatā 5:6, jums būs jāpiedzīvo vilšanās. Visi zina, ka jēriem nav septiņu ragu un septiņu acu!

Necentieties saskatīt īstu jēru, bet gan sekojiet augšējam lasītāja attēlam: ar acīm tas lasa simbolu valodu, bet ar prātu saprot, ka jērs simbolizē Jēzu.

Tas notiek sekojoši – Vecajā derībā jērs tika upurēts, lai izpirktu cilvēku grēkus. Ragi simbolizēja varu (Miha 4:13) un acis – zināšanas (2. Laiku 16:9). Arī Jaunajā derībā Jēzus tiek nosaukts par “Dieva Jēru, kas nes pasaules grēkus” (Jņ. 1:29). Tādēļ Atklāsmes grāmatā jērs ar septiņiem ragiem un septiņām acīm mums māca ko vairāk par Jēzu – Viņš ir visspēcīgs, visu zinošs un ar savu krusta upuri Viņš ir uzņēmies mūsu grēkus!

UGUNSSĀRTAIS ZIRGS


Ar ugunssārtā zirga un tā jātnieka tēliem, Atklāsmes grāmata ilustrē mūsu laikmeta asiņainos karus

Otrajā attēlā cilvēks vizuāli lasa par ugunssārtu zirgu, kura jātnieks ar zobenu “atņem zemei mieru” (Atkl. 6:4). Ar prātu lasītājs saprot, ka te domāti mūsu laikmeta asiņainie kari.

Bībelē sarkanā krāsa nozīmē asinis (2. Ķēn. 3:22) un zobens parasti simbolizē vardarbību vai karu (2. Sam. 12:9-10). Tādēļ šī vīzija mūs brīdina, ka pirms pasaules gala būs jāpiedzīvo asinsizliešanas un kari. Jēzus vārdi Lūkas evaņģēlija 21:9 apstiprina šo pieņēmumu: “Un kad jūs dzirdat par kariem un dumpjiem, nebaidieties! Jo visam tam vajag papriekšu nākt.”

ANTIKRISTS


Atklāsmes grāmatas 13. nodaļas “zvērs” jau ir uzkundzējies ar viltus pravietojumu, kas nāk no, piemēram, Romas pāvestiem un islama, palīdzību.

Trešajā attēlā redzam cilvēku, kas lasa par “citu zvēru izkāpjam no zemes” (Atkl. 13:11). Pāvesta institūta veiktie mācības sagrozījumi un piekoptie paradumi (atteikšanās no pestīšanas žēlastībā caur ticību, celibāts garīdzniecībai, grēku atlaides utt.) lika 16. gs. tādiem reformātiem kā Luteram un Melanktonam domāt, ka šis Atklāsmes grāmatas 13:11 zvērs simbolizē Romas pāvestu. Šis zvērs caur viltus mācībām un maldinošiem pieņēmumiem valda vēl šodien (1. Jņ 2:22; 4:3; 2. Jņ 1:7).

CERĪBA, KAS NEZŪD GRŪTĪBĀS

Rakstot Atklāsmes grāmatas vīzijas, Jānis lieto daudz negatīvu un biedējošu tēlu, tādus kā ugunssārto zirgu un iepriekš aprakstīto zvēru. Tomēr Jānis ļoti pozitīvi un brīnišķīgi vēsta par Dieva evaņģēlija cerību! Atcerieties, ka Kristus “Dieva Jērs”, nes jūsu grēkus. Viņš drīz atnāks, lai darītu galu kariem, uzvarētu velnu un dotu jums mūžīgu mieru. Lai arī šodien Jēzus runā caur Atklāsmes grāmatas simboliem, priecājieties, jo tad, kad Viņš nāks, jūs Viņu redzēsiet patiesībā – “vaigu vaigā” (1. Kor. 13:12; Atkl. 22:3-4).

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.