170. Ko tu nobeigumā apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?


Kristum pieder tava nākotne!

Kad ārsts brīdina pacientu par ļoti nopietnu un pat iespējami nāvīgu slimību, pacients parasti pirmajā brīdī izbīstas no nākotnes. Tomēr ārsts bieži var pacientu pārliecināt, ka pat, ja pacients tiks pakļauts dažkārt nepatīkamām un sāpīgām procedūrām, saskaņā ar ticamu informāciju, kas atrodama īpašā medicīniskā grāmatā, beigās viss būs labi!

Kristum pieder tava nākotne!


Tāpat kā ārsts lieto medicīnisku grāmatu, lai izskaidrotu pacientam ārstēšanās procesa pakāpes, arī Kristus lieto grāmatu ar septiņiem zīmogiem, lai brīdinātu un mierinātu mūs par to, kam “jānotiek turpmāk” pirms Viņš atgriežas (Atkl.4:1, skatīt apakšējo attēlu). Pat ja mums ir problēmas, mēs varam katru dienu iesākt paļāvībā, jo Atklāsmes grāmatā Jēzus skaidro, ka mums būs raizes un rūpes līdz Viņš nāks, kad mēs būsim garīgi dziedināti un pilnīgi atjaunoti Dieva priekšā.

NĀKOTNE PIEDER KRISTUM

Ja jūs uztraucaties par nākotni, lasiet Atklāsmes grāmatas 4. un 5. nodaļu. Tās vēsta, ka pēc savas uzvarošās augšāmcelšanās no mirušajiem, Jēzus triumfējoši tika uzņemts debesīs. Šoreiz Dievs Tēvs uztic Jēzum nākotnes noslēpumu: grāmatu ar septiņiem zīmogiem (Atkl.5:7-10).

Šī grāmata ar septiņiem zīmogiem stāsta, “kam jānotiek turpmāk” nākotnē (Atkl.4:1). Atverot katru no zīmogiem, Viņš rāda mums karu, badu un nāvi, kas turpinās nomākt pasauli (Atkl.6:1-8). Viņš rāda, ka Dieva tautai būs jāpiedzīvo nežēlīgas vajāšanas (Atkl.6:9-11) un to, ka pasaule tiks iznīcināta (Atkl.6:12-17) – cik briesmīga diagnoze!

NEBĪSTIES NĀKOTNES

Tomēr nebīstieties! Neļaujiet šiem nākotnes nelaimju pravietojumiem aizēnot vissvarīgāko Atklāsmes grāmatas vēsti! Arvien pārlasiet 4. un 5.nodaļas, kurās uzsvērts, ka Jēzus ir visvarenais debesu un zemes valdnieks. Šīs nodaļas atgādina, ka Kristus par mūsu grēkiem ir samaksājis ar savu krusta nāvi (Atkl.5:2-5, 12), un tādēļ Viņš ir cienīgs noteikt mūsu nākotni!

Kā rūpīgs ģimenes ārsts, Jēzus ar Atklāsmes grāmatas palīdzību apliecina, ka iespējams, sagaidāmas grūtības laikā, kad Dievs garīgi dziedina un pilnīgi atjauno savas attiecības ar mums. Šajā saspringtajā un neziņas pilnajā laikā Jēzus apsola rūpēties par mums, jo “viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1.Kor.10:13; Atkl.2:10; 3:10-14).

PĀRLIECĪBA KRISTŪ

Lai gan Atklāsmes grāmata nākotnē paredz likstas un nelaimes, regulāri lasiet tos Atklāsmes grāmatas pravietojumus, kas sola dziedināšanu un jaunu dzīvi Kristū! (Atkl.7:17; 22:2, 17). Jūsu dievišķais ārsts apsola jūs pasargāt un uzturēt. Kā eņģeļi un svētie, kas aprakstīti Atklāsmes grāmatas 4. un 5. nodaļās, pielūdziet to Kungu un slavējiet vienīgi Viņu. Kristus ir tas debesu un zemes Kungs! Jūsu Glābējam pieder jūsu nākotne!

KĀ ŠĪ MĀCĪBA SASKAN AR ATKLĀSMES GRĀMATU

Atklāsmes grāmatas 4. un 5.nodaļā Kristus parāda Jānim debesu tempļa brīnumu – Dieva godību (Atkl.4:1-11). Augšējais attēls ataino, kā Jānis redz Kristu saņemam “ar septiņiem zīmogiem aizzīmogotu” grāmatu (Atkl.5:1-7), kurā ir ierakstīta nākotne. Kad Jēzus gatavojas atvērt šo grāmatu, visa radība sāk dziedāt, jo debesu Tēvs caur Kristu glābj pasauli no grēka (Atkl.5:8-10).

Neskatoties uz drūmo nākotni, kas atainota Atklāsmes grāmatas sešās Beidzamo laiku vīzijās, šī Dieva godības vīzija arvien atkārtojas (Atkl.7:9-17; 14:1-5; 15:2-8; 19:1-10). Tā mums sniedz mūžīgā miera solījumu. Lai redzētu, kā šī mācība iekļaujas kopējā Atklāsmes grāmatas ainā, lasiet kopsavilkumu.

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.