62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?


Tev pieder uzvara

Salvatores Rosas gleznotā Kristus augšāmcelšanās iespaidīgi rāda mūsu Kunga uzvaru pār grēku un nāvi. Jēzus ir uzvarējis nāvi, tāpēc jums vairs nav jābaidās, ka mūžība būtu jāpavada ellē kopā ar velnu (Ebr.2:14-15). Tomēr šajā dzīvē jums vēl joprojām jāsastopas ar velnu, īpaši ar visām viņa melu mācībām un herēzēm, ar kurām viņš cenšas jūs satvert un iznīcināt.


LABĀ VĒSTS!

Labā vēsts ir tā, ka Kristus un Viņa augšāmcelšanās spēks mīt jūsos un dara jūs spējīgu pieveikt velnu un viņa graujošās maldu mācības. Dievs “mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu” (1.Kor.15:57). Jautājums ir – kā Kristus spēks uzvarēt velnu kļūst par jūsējo ikdienas dzīvē?

Dievs savā lielajā Kristības brīnumā tevi savieno ar Kristu un Viņa augšāmcelšanās spēku (Rom.6:3-5). Dievs grib, lai šis spēks darbotos jūsos, un tā ir tā pati dievišķā varenība, kura atklājās Kristū, kad Dievs uzcēla Jēzu no mirušajiem. (Ef.1:18-23).

Ikreiz raugoties uz augšāmceltā Kristus attēlu atcerieties, ka Kristībā Dievs jūs savieno ar To, kurš jau ir uzveicis Sātanu. Jums, kas Kristībā esat “pievienoti” vai “uzpotēti” augšāmceltajam Kristum, vairs nav jābīstas, ka velns jūs varētu iznīcināt ar savām herēzēm un viltus mācībām. Velns gan arī turpmāk jūs kārdinās ticēt nebibliskām mācībām, bet tā kā jūs caur Kristību esat Kristū, Sātans nevar jūs iznīcināt. Pat tad, kad jūsu cīņa ar velnu ir “pret varām un spēkiem, pret .. ļaunuma gara spēkiem” (Ef.6:12), augšāmcelšanās Kungs spēs pasargāt “jūsu sirdis un jūsu domas” ar savu mieru (Fil.4:7).

UZVARĀM VAINAGOTI DZĪVOJIET JĒZŪ

Kristības brīnumā trīsvienīgais Dievs ne vien dod jums jaunu dzīvi, bet patiesi sāk dzīvot jūsos! Ne vien Svētais Gars mājo jūsos (Rom.8:11; 1.Kor.6:19), bet arī pats Kristus mājo jūsos (Rom.8:10; Gal.2:20). “Mēs esam Viņa miesas locekļi” (Ef.5:30) un Viņa dievišķās dabas līdzdalībnieki (2.Pēt.1:4). Kur ir Dēls, tur ir arī Tēvs, jo Tēvs un Dēls ir viens (1.Jņ.2:22-23).

Tāpēc ikreiz, kad velns jūs cenšas aplipināt ar kādu maldu mācību vai mēģina sagūstīt “ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu” (Kol.2:8), atcerieties kā Kristus uzvarēja Sātanu. Priecājieties, ka esot vienībā ar Kristu un Viņa augšāmcelšanos, arī jūs līdz ar Jēzu varat baudīt uzvaru pār velna nāvējošajām herēzēm un maldu mācībām. Kā vēsta Jānis: “lielāks ir Tas [Jēzus], kas jūsos, nekā tas [velns], kas ir pasaulē” (1.Jņ.4:4).Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.