92. Kāds ir laulības nolūks?


Sieva ir Dieva ierocis jeb darbarīks

“Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas.” [1.Pēt.3:7]

Sieva ir Dieva ierocis jeb darbarīks


Arī sieva ir Dieva ierocis jeb darbarīks, apustulis saka, jo Dievs viņas izmanto, lai tās iznēsātu, dzemdētu, barotu, audzinātu un aprūpētu bērnus un pārvaldītu savu namu. Tie ir darbi, kas darāmi sievai. Tādēļ viņa ir Dieva trauks un rīks, ko Viņš izmanto šim darbam, un tas ir iedēstīts sievas dabā. Tā arī vīram piederas uzlūkot sievu. Tādēļ Sv. Pēteris saka: “..vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu..”, nevis vadiet un valdiet viņu paši pēc sava prāta. Sievām gan ir jāļauj vīriem valdīt, paklausot tam, ko viņi saka, taču ir svarīgi, lai vīrs izturētos prātīgi, saudzētu un godātu sievu kā vājāko Dieva darbarīku.

Arī vīrs ir Dieva darbarīks, taču viņš ir stiprāks. Sieva ir vājāka miesīgi, turklāt arī bailīgāka un biklāka. Tādēļ vīram pret sievu jāizturas tā, lai viņa to varētu panest.

“..žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces.. “

Vīram nav jāpievērš uzmanība tam, ka sieva ir vāja un ar dažādie trūkumiem, bet jāatceras, ka viņa arī ir kristīta un iemantojusi to pašu, kas ir vīram, proti, visus dārgumus, ko saņemam no Kristus. Iekšēji mēs visi esam līdzīgi un nav nekādas atšķirības starp vīru un sievu. Taču ārējā dzīvē Dievs grib, lai vīrs valdītu, bet sieva pakļautos vīram.

“..lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas.”

Ko apustulis grib pasacīt ar šiem vārdiem? Viņš saka: ja negribi rīkoties prātīgi, bet kurnēt un rūkt, lauzties ar galvu sienā, un arī sieva nespēj piekāpties, piedot un pieņemt neko, kas tai nav pa prātam, tad jūs nespēsit lūgt un sacīt: “Tēvs, piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem!”

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.