343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?


Mierinājums ciešanās

“Bet, ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat. Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties.” [1.Pet.3:14]

Mierinājums ciešanās


Apustulis saka: ja jūs Dieva dēļ ciešat, jums ne tikai neviens nevar kaitēt, bet jūs arī esat svētīgi; jums jāpriecājas, ka varat nest šīs ciešanas — kā arī Kristus saka: “Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu Manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija” (Mt.5:11-12). Kas satver šos vārdus, ko Tas Kungs laipni un mierinoši saka mums tieši sirdī, tam viss ir labi; kuru šāds mierinājums nedara spēcīgu un drosmīgu, tas nekādu citu stiprinājumu arī neatradīs.

Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties.

Te apustulis citē vārdus no pravieša Jesajas grāmatas, kur Jesaja saka: “Neturiet par sazvērestību visu to, ko šī tauta tā sauc, un nebīstieties no tā, no kā šī tauta bīstas, un neturiet to par kaut ko šausmīgu. Nē, bet turiet gan par svētu To Kungu Cebaotu, bīstieties Viņu, Viņš lai jums iedveš bailes un šausmas!” (Jes.8:12-13). Te mums ir spēcīga aizsardzība un aizmugure, uz kuru varam paļauties, tā ka neviens mums nespēj kaitēt. Lai pasaule biedē, draud un šausmina, cik ilgi vien grib, — visiem šiem draudiem pienāks gals, bet mūsu mierinājumam un priekam nebūs gala. Tā nu mums nav jābīstas pasaules priekšā, turpretī Dieva priekšā ir jābīstas un jābūt pazemīgiem.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.