80. Kā mēs rūpējamies par savu tuvāko?


Svētais krusts apspiež grēku

“Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad apbruņojieties arī jūs ar to prātu, jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka.” [1.Pēt.4:1]

Svētais krusts apspiež grēku

Sv. Pēteris joprojām turpina to pašu ceļu. Kā līdz šim viņš ir pamācījis un mudinājis vispārīgā veidā, sacīdams, ka mums piederas ciest, ja tāda ir Dieva griba, un rādījis Kristu kā piemēru, tā tagad viņš sacīto apstiprina un atkārto. Apustulis grib sacīt: tā kā Kristus ir cietis miesā un Viņš ir mūsu Valdnieks un Galva, kas rādīts mums visiem kā, paraugs, turklāt Viņš ar Savām ciešanām ir mūs atpestījis, tad mums piederas Viņam sekot un bruņoties ar šīm pašām bruņām.

Tādēļ Sv. Pēteris saka: “..apbruņojieties arī jūs ar to pašu prātu..” — tas ir, bruņojieties ar stingru apņemšanos, stipriniet savu sirdi ar to prātu, kuru esat saņēmuši no Kristus.

“..jo tas, kas ir sācis ciest miesā, ir mitējies no grēka ” Svētais krusts ir labs, jo tas apspiež grēku. Kad Dievs tevi uzrunā ar šo ciešanu palīdzību, tev pāriet baudkāre, skaudība, naids un citas nelietības.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.