357. Kādā veidā tev sevi ir jāpārbauda pirms Vakarēdiena?


Kādai jābūt valdīšanai kristiešu vidū

“Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen!” [1.Pēt.4:11]

Kādai jābūt valdīšanai kristiešu vidū


Kas valda kristīgajā Baznīcā un pilda savu amatu jeb kalpošanu dvēseļu aprūpes darbā, tas nedrīkst rīkoties pēc savas patikas un sacīt: es esmu kungs; visiem ir man jāklausa un jāpilda manas pavēles! Dievs grib, lai netiktu darīts nekas cits kā vien tas, ko Viņš dod un norāda, lai tas būtu Dieva darbs un kārtība.

Tas, ko bīskaps dara, ir paša Dieva darbs, un viņš droši var sacīt: man ir dots Dieva vārds un pavēle.

Tas tādēļ, ka Dievs negrib, lai darbi, kas tiek darīti kristīgajā Baznīcā, būtu tukša māžošanās. Tādēļ mums jābūt pārliecinātiem, ka Dievs ir tas, kas mūsos runā un darbojas, un mūsu ticība varētu sacīt: ko es esmu sacījis un darījis, tas ir Dieva vārds un Dieva darbs — par to esmu pārliecināts un, ja vajadzīgs, esmu gatavs arī mirt.

Ja esat pārliecināti, tad varat pateikties Dievam un slavēt Viņu Viņa vārda un darbu dēļ. Citādi jūs noliedzat Dievu un uzskatāt Viņu par ākstu.

Tādēļ ir kaitīgi un bīstami valdīt kristiešu vidū bez Dieva vārda un darbiem. Sv. Pēterim ir bijis nepieciešams rakstīt šo piebildi, lai pamācītu, kādai jābūt valdīšanai kristiešu vidū.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.