298. Kādā veidā ir izdarāma kristība?


Ar atsegtām sejām

Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko Tu Man esi devis, ir no Tevis. [Jņ.17:7]

atsegtām sejām

Visas šis lietas ir paredzētas, lai celtu mūsu izbiedēto un apgrūtināto sirdsapziņu, un mierinātu un iepriecinātu mūsu sirdis, lai mēs nebītos tuvoties Dievam.

Turot un paturot Vārdu, Viņš saka, viņi zina, ka visas lietas, kādas vien Man jādara, jāizpilda un jādod, ir no Tevis, proti, viņi tās saņem kā tevis dotas un dāvātas, un nešaubās, ka tās ir tevis izraudzītas un man nodotas.

Visiem, kas ir vienoti pie manis ticībā un dzird mani, ir pārliecināti, ka Tu esi viņu Tēvs un žēlīgais un vēlīgais Dievs. Jo viņi nevarētu nedz dzirdēt mani, nedz manu Vārdu paturēt, ja Tu pats nebūtu devis to viņiem, un viņus tam izredzējis. Tas ir Vārda auglis, kur Tas tiek saņemts un paturēts, jo caur Tā labumiem mēs sasniedzam zināšanu par visu žēlastību un Debesu svētībām, ko Tēvs mums ir devis Kristū, kurā mēs varam mist priecīgu un drošu prātu.

To nevar sasniegt ne cilvēka prāts un gudrība, un pat ne bauslības mācība. Tā ir patiesa un svētīga gaisma un godība, kurā mēs ieraugām Dievu atsegtām sejām, kā saka Pāvils. [2.Kor.3]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.