220. Kāda ir Kristus Baznīca jeb Draudze?


Zvaigzne, kas vada cilvēkus pie Kristus

“Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.” [Mt.2:10]

Zvaigzne, kas vada cilvēkus pie Kristus

Zvaigzne vadīja “gudros no Austrumiem” un palīdzēja viņiem atrast savu Pestītāju. Mums joprojām ir zvaigzne, kas var vadīt cilvēkus pie Kristus, ne tikai ļaudis no Austrumiem, bet visas pasaules ļaudis. Visā pasaulē ir daudz cilvēku, kas devušies ceļā meklēt garīgu gaismu. Viņi ir noguruši no tumsas spēkiem, no kuriem viņi gan baidās, gan arī klausa tiem. Dažiem ir vāra nojausma par lielo Dievu, Visaugstāko, un nu tie ir devušies ceļā meklēt kādu vēsti par Viņu.

Kad kristiešu misionāri ieradās svešās zemēs, daudzi bija vienaldzīgi vai pat naidīgi pret viņu vēsti. Daži atvēra savas sirdis un saņēma labo vēsti par pestīšanu Kristū. Kā to izskaidrot, jo neviens nevar pats savā sirdī radīt ticību? To dara Dieva vārds un Svētais Gars. Dieva vārds ir kā “svece, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs”. [2.Pēt.1:19]

Visi kristieši ir redzējuši šo gaismu, jo viņu vidū ir veikts misijas darbs. Tagad viņu pienākums ir iedegt sveci tumšās vietās un ļaut rīta zvaigznei uzlēkt to ļaužu sirdīs, kuri dzīvo “nāves ēnas zemē”. [Jes.9:1] Tas ir misijas darbs, lai no kuras zemes tas nāktu.

    Kungs Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies, ka rīta zvaigzne ir uzlēkusi pār mums un atnesusi mums patieso gaismu. Lai glābējs Dieva vārds top nests visiem ļaudīm pasaulē un dara tos līksmus par pestīšanu Tavā svētajā vārdā. Āmen.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.