356. Kad mēs esam patiesi sagatavojušies un cienīgi piedalīties Svētajā Vakarēdienā?


Prieks, ka mums ir dota gaisma

“Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs.” [2.Pēt.1:19]

Prieks, ka mums ir dota gaisma


Kad iemirdzas rīta zvaigzne, tā ir zīme, ka nakts drīz būs pagājusi un tuvojas rītausma. Pēc ilgas un tumšas nakts ir liels prieks ieraudzīt rīta zvaigzni.

Taču Bībele sludina vēl lielākas lietas. Kristieši dzīvo ar ilgām un cerībām, ka arī viņu sirdīs uzlēks rīta zvaigzne. Lai arī pasaulē joprojām valda tumša nakts, tomēr reiz pienāks laiks, kad šī zvaigzne liecinās par jaunu rītausmu.

Rīta zvaigzne ir Mesija jeb Kristus, ko Dievs solīja sūtīt. “Zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba,” teikts Bileāma zīmīgajā pravietojumā [4.Moz.24:17]. Pats Kungs Jēzus tiek saukts par spožo Rīta Zvaigzni [Atkl.22:16]. Viņš ir apmeklējis mūs un paveicis Savu cilvēces pestīšanas darbu, izpirkdams visus mūsu grēkus.

Taču Jēzus sola atgriezties, un reiz tā notiks. Tā būs brīnišķīga diena, kad varēsim pacelt galvu un vērot savas pestīšanas tuvošanos [Lk.21:28]. Tā būs liela prieka un gaviļu diena, kad Tas Kungs nāks un piepildīs Savu taisnību!

Pagaidām šajā pasaulē vēl joprojām valda nakts tumsa. Vai tas nozīmē, ka patlaban mums nav nekādas gaismas un ceļa rādītāju, kamēr mēs gaidām rīta zvaigznes uzlēkšanu? Nē, jo mums ir dota Bībele un pravietiskie vārdi.

Praviešu un apustuļu sludinātie Dieva vārdi mums ir Tā Kunga dotā gaisma, kas spīd tumšā vietā. Un mēs darām pareizi, ja nopietni klausāmies un uzņemam svētos Dieva vārdus, jo citas gaismas mums nav.

Bez Dieva vārdiem šī pasaule ir kā tumša celle, kurā nav garīgas gaismas, kas rādītu ceļu uz patiesību un glābšanu. Pasaule maldās tumsā un nepazīst patiesību.

Tomēr Savā laipnībā Dievs ir ļāvis Savai gaismai atmirdzēt pasaules tumsā un ar praviešu un apustuļu starpniecību Svētā Gara spēkā mums dāvājis Savus vārdus. Mums ir uzticēti iedvesmotu liecinieku vārdi – svēti un dārgi Dieva vārdi.

Paldies Dievam, ka mums ir Bībele!

Iedziļināsimies Dieva vārdā, lai neviens mūs neatrauj no Viņa vārda patiesības. Neuzticēsimies nevienai vēstij, kas nav pamatota Bībelē, lai cik garīga tā šķistu, bet vienmēr sekosim Dieva vārda gaismai!

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.