323. Kādi grēki mazina ticību un aizraida Svēto Garu?


Kas man ir nepieciešams?

Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz Saviem mācekļiem: “Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!” Un mācekļi iztrūcinājās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā! [Mk.10:23-24]


Kungs, redzi,
Es esmu iztukšots trauks,
Kas gaida to brīdi,
Kad tiks piepildīts.

Nāc, mans Kungs, piepildi to,
Mana ticība ir vāja -
Stiprini to!
Mana sirds atdziest un tajā trūkst mīlestības.

Sasildi, Kungs, un aizdedzi to,
Lai no tās plūst mīlestība
Uz manu tuvāko.

Mana ticība ir nepastāvīga un vārga,
Bieži mani māc šaubas,
Un es neprotu Tev uzticēties pilnībā.

Ak, Kungs, palīdzi man,
Vairo man ticību un māci man uzticēšanos Tev.
Viss, kas man ir,
Nāk no Tevis.

Es esmu nabags,
Tu esi bagāts,
Un esi šurp nācis,
Lai iežēlotos par mums, nabagiem.

Es esmu grēcinieks,
Tu esi taisns.
Manī ir grēks – es esmu slims,
Bet Tevī visas taisnības pilnība.

Tāpēc es turos pie Tevis,
Tev man nekas nav jādod,
No Tevis es varu droši ņemt.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.