57. Kas ceturtajā bauslī tiek noteikts vecākiem?


Pareiza Dieva Vārda pielietošana

Kas otrajā bauslī no mums tiek prasīts?


Lai mēs visās mūsu runās lietojam Dieva Vārdu ar svētbijību un cieņu, bet visās bēdās piesaucam, lūdzam, teicam un slavējam.

Svētīts lai top tavs vārds. [Mt.6:9]

Piesauc mani posta dienā – es tevi glābšu, un tu godāsi mani! [Ps.50:15]

Lūdziet Dievu bez mitēšanās! [1.Tes.5:17]

Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas! [Kol.3:16]

Upurē Dievam pateicību, maksā Visuaugstajam, ko apsolījis. [Ps.50:14]

Teic, mana dvēsele, Kungu, viss, kas manī, – viņa svēto vārdu! Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko viņš tev devis. [Ps.103.1-2]

Slavējiet Kungu! Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo viņa žēlastība uz mūžiem! [Ps.106:1]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.